Osallistuva budjetointi

Hyvinvointi ja vapaa-aika » Hyvinvointi » Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

 

Miten sitä toteutetaan Isossakyrössä?

Osallistuvaan budjetointiin varataan talousarviossa vuosittain jonkin verran rahaa ja sen kohdentamiseen valitaan jokin teema.

Kevään aikana kuntalaisia tiedotetaan käytettävissä olevasta summasta ja aikataulusta, jonka aikana ehdotuksia sen käytöstä voi jättää joko sähköisen palvelun kautta tai paperilomakkeella.

Ehdotusten tulee noudattaa kyseisen vuoden teemaa ja ehdotettavan asian tulee kohdentua Isonkyrön kunnan alueelle.

 

Kuka voi jättää ehdotuksen?

Kuka vaan voi jättää ehdotuksen, mutta pääsääntöisesti ehdotuksia toivotaan nimenomaan isokyröläisiltä, jotka tuntevat oman kotikuntansa tarpeet parhaiten. Ehdotuksia voivat jättää niin lapset ja nuoret, työikäiset kuin ikäihmisetkin.

 

Kuka tekee lopullisen päätöksen hankinnasta?

Osallistuva budjetointi on pääasiallisesti hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa.

Päätösehdotuksista ja niiden toteutusmahdollisuuksista keskustellaan kuitenkin myös muidenkin palvelualueiden kanssa, joten voidaan sanoa päätöksenteon olevan poikkihallinnollista. Esimerkiksi jos ehdotetaan, että koulun pihalle tulee rakentaa uusi kiipeilyteline, tekninen palvelualue voi ottaa kantaa toteutukseen ja kustannuksiin, jotta nähdään, riittääkö osallistuvaan budjetointiin varattu summa siihen ja onko ehdotus näin ollen toteuttamiskelpoinen.

Kaikista jätetyistä ehdotuksista valitaan 1-5 parasta, jotka on toteutettavissa osallistuvaan budjetointiin varatulla määrärahalla, joiden pohjalta hyvinvointilautakunta valitsee yhden tai useamman, joita lähdetään toteuttamaan.

 

Milloin ehdotus toteutetaan?

Kun hyvinvointilautakunta on valinnut toteutettavan ehdotuksen, sitä ryhdytään toteuttamaan heti. Riippuen ehdotuksesta, tavoitteena on saada se valmiiksi ehdotuksen tekovuonna.

 

Vuoden 2024 teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Jätä ehdotuksesi alla olevan linkin kautta 12.2.-31.3.2024 välisenä aikana. Maanantaina 12.2. lomake aukeaa klo 8.00.

Osallistuva budjetointi -lomake