Viestintä ja markkinointi

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Viestintä ja markkinointi

ISONKYRÖN KUNNAN MARKKINOINTISTRATEGIA


Markkinointistrategian tavoitteena on parantaa kunnan asemaa kilpailussa asukkaista,
yrittäjistä, työvoimasta sekä tapahtumista ja matkailijoista. Isokyrö haluaa olla houkutteleva vaihtoehto yrityksille, yhteisöille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta omanlaisensa ja paremman paikan olla, elää ja yrittää.


Isonkyrön vetovoimatekijät: koti, paikka, kunta ja yrittäjyys luovat erinomaiset edellytykset
merkityksellisemmälle elämälle. Mainio sijainti kahden maakuntakeskuksen välissä, hyvät yhteydet, laadukkaat kunnalliset palvelut, monipuoliset rakentamismahdollisuudet, puhdas luonto, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä ainutlaatuinen kulttuurihistoria tarjoavat erityistä sisältöä kunnan vetovoiman ja viihtyisyyden vahvistamiseen sekä aktiivisen elinkeinoelämän edistämiseen.


Isonkyrön kunnan laadukkaat palvelut ja vakaus luovat perustan tavoitteen toteutumiselle.
Itsenäinen ja osaava kuntaorganisaatio helpottaa ja kannustaa yrittäjiä uusien ideoiden ja innovaatioiden käynnistämisessä. Asukkaille toimiva, turvallinen ja aktiivinen arki syntyy yhdessä tekemällä ja uutta keksimällä, samalla vanhoja arvoja ja historiaa kunnioittaen.


Isossakyrössä asiat sanotaan suoraan, rennosti ja rehellisesti. Huumorin keinoin voidaan
vähän liioitellakin, kunhan viesti perustuu tosiasioihin. Kaiken perustana on arvostus ja usko isokyröläiseen tekemiseen, rohkeasti itsetuntoa nostattaen ja kannustaen.
Kotipaikasta ollaan positiivisesti ylpeitä. Siellä myös rohkaistaan ajattelemaan ja tekemään
asioita toisinkin. Isostakyröstä kertovat viestit eivät ole tylsiä – on lupa hullutella ja herättää tunteita. Isokyrö ei jätä ketään kylmäksi. Tästä asenteesta ja ajattelutavasta, positiivisesta uskosta ja tahdosta syntyy elämää suurempi Isokyrö.


Markkinoinnin tavoitteena on myös parantaa Isonkyrön palvelujen ja elämysten löydettävyyttä ja houkuttavuutta. Samalla vahvistetaan isokyröläisten – asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten – tahtoa markkinoida omaa kuntaansa. Markkinoinnissa nostetaan esiin yhdessä tekeminen, yrittäjyys, ihmiset ja tapahtumat. Ensimmäisenä panostetaan sisäiseen markkinointiin ja digitaalisiin kanaviin (verkkosivut, sosiaalinen media), jolla saadaan laajaa ja luontaista voimaa markkinointiin myös ulospäin. Avainasemassa ovat kunnan, kuntalaisten ja eri toimijoiden vuorovaikutus, sitouttaminen ja osallistaminen yhteiseen Isoonkyröön ja siitä viestimiseen niin, että aito tunne ja into välittyy.


Isonkyrön markkinointiviestinnässä haetaan uusia, innovatiivisia ja erottuvia tapoja tehdä asioita

ja resurssit kohdennetaan täsmällisesti. Avainsanoja ovat luovuus, mielikuvitus, ketteryys ja tuloksellisuus. Markkinointi jalkautetaan kohderyhmälle sopivia keinoja ja kanavia käyttäen: esimerkkeinä sosiaalinen media, kokemuksellinen markkinointi, ulkomainonta ja sissimarkkinointi.


Isokyrö 29.5.2019