Viestintä ja markkinointi

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Viestintä ja markkinointi

ISONKYRÖN KUNNAN MARKKINOINTISTRATEGIA

 

Markkinointistrategia toteuttaa kuntastrategian visiota 2030 ”Parasta, mitä Suomessa voit tehdä, on elää ja yrittää Isossakyrössä.” Markkinointistrategian tavoitteena on parantaa kunnan asemaa kilpailussa asukkaista, yrittäjistä, työpaikoista, työvoimasta ja matkailijoista.

 

Isonkyrön veto- ja pitovoimatekijät: koti, paikka, kunta ja yrittäjyys luovat erinomaiset edellytykset elämälle. Mainio sijainti kahden maakuntakeskuksen keskellä, hyvät yhteydet, laadukkaat palvelut, monipuoliset asumismahdollisuudet, puhdas luonto, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä ainutlaatuinen kulttuurihistoria tarjoavat erityistä sisältöä kunnan vetovoiman ja viihtyisyyden vahvistamiseen sekä aktiivisen elinkeinoelämän edistämiseen.

 

Isonkyrön kunnan laadukkaat palvelut ja vakaus luovat perustan tavoitteen toteutumiselle. Itsenäinen ja osaava kuntaorganisaatio helpottaa ja kannustaa yrittäjiä uusien ideoiden ja innovaatioiden käynnistämisessä. Asukkaille toimiva, turvallinen ja aktiivinen arki syntyy yhdessä tekemällä ja uutta keksimällä, samalla historiaa kunnioittaen.

 

Isossakyrössä asiat sanotaan suoraan, rennosti ja rehellisesti. Huumorin keinoin voidaan vähän liioitellakin, kunhan viesti perustuu tosiasioihin. Kotipaikasta ja isokyröläisyydestä olemme positiivisesti ylpeitä. Rohkaisemme ajattelemaan ja tekemään asioita toisin. Isostakyröstä kertovat viestit eivät ole tylsiä – on lupa hullutella ja herättää tunteita. Isokyrö ei jätä ketään kylmäksi. Tästä asenteesta ja ajattelutavasta, positiivisesta uskosta ja tahdosta syntyy elämää suurempi Isokyrö.

 

Markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on myös parantaa Isonkyrön palvelujen ja elämysten löydettävyyttä ja houkuttavuutta. Samalla vahvistamme isokyröläisten – asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten – tahtoa markkinoida omaa kuntaansa ja edistää Isonkyrön positiivista julkisuuskuvaa. Markkinoinnissa nostamme esiin yhdessä tekemisen, yrittäjyyden, ihmiset ja tapahtumat. Panostamme sisäiseen markkinointiin ja digitaalisiin kanaviin, joilla saamme laajaa ja luontaista voimaa markkinointiin myös ulospäin. Avainasemassa ovat kunnan, kuntalaisten ja eri toimijoiden vuorovaikutus, sitouttaminen ja osallistaminen yhteiseen Isoonkyröön ja siitä viestimiseen niin, että aito tunne ja into välittyy.


Isonkyrön markkinointiviestinnässä haemme uusia, innovatiivisia ja erottuvia tapoja tehdä asioita ja resurssit kohdennetaan täsmällisesti. Avainsanoja ovat luovuus, mielikuvitus, ketteryys ja tuloksellisuus. Markkinointi jalkautetaan kohderyhmälle sopivia keinoja ja kanavia käyttäen: esimerkkeinä sosiaalinen media, kokemuksellinen markkinointi, ulkomainonta ja sissimarkkinointi.