Lukudiplomi

Hyvinvointi ja vapaa-aika » Vapaa-aika » Kirjasto » Palvelut ja aineistot » Lukudiplomi

LUKULIEKKI SYTTYY EEPOS-ALUEELLA

 

Kirjastojen yhteinen lukudiplomi on valmis.

Lukudiplomi on jo perinteinen osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Lukudiplomi on lukemaan innostamisen ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmä, jossa lapset (koulu)vuoden aikana lukevat tietyn määrän erilaista kirjallisuutta. Lukudiplomia suoritetaan yleensä kouluissa. Kirjastot tarjoavat ja ylläpitävät lukudiplomia ja sen materiaaleja, koulu puolestaan valvoo ja ohjaa diplomin suorittamista. Kodin tehtävänä on kannustaa lasta. 

 

Monella Eepos-alueen kunnalla on ollut käytössä oma lukudiplomi eri-ikäisille koululaisille. Uusimistarpeiden vuoksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi päädyttiin Eepos-kirjastojen yhteiseen lukudiplomiin. Sen työstämiseen saatiin Aluehallintovirastosta hankerahaa. Hankkeen koordinaattorina toimi erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtola Seinäjoen pääkirjastosta. 

Uuden Eepos-diplomin nimi on Lukuliekki. Liekki kuvastaa toisaalta nuotioita, joiden äärellä tarinoita on aina kerrottu. Toisaalta nykyään kirjojen, satujen ja tarinoiden maailma on saanut paljon kilpailijoita ja lukemisen liekki tarvitsee erityistä sytyttämistä ja kipinää.

 

Lukuliekkiin sopivasti lukudiplomin maskotin nimi on Lieska. Sen, samoin kuin diplomin graafisen ilmeen, on toteuttanut mainostoimisto Propaganda. Värikäs Liekki-lohikäärme kasvaa diplomin edistyessä pyöreästä pallerosta tultasyökseväksi, voimakkaaksi lukusankariksi. Lieska tullaan näkemään mm. julisteissa ja Lukudiplomin materiaaleissa.

 

Lukuliekkiä voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia kirjallisuuden pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada lapset nauttimaan hyvistä kirjoista ja tarinoista. Esikoulussa ja peruskoulun alaluokilla lukudiplomissa korostuu kirjojen tutuksi tekeminen, tarinoiden maailmaan pääseminen sekä lukemisen alkeet. Myöhemmin ja erityisesti yläkoulussa painotetaan enemmän monipuolista lukemista sekä erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumista.

 

Opettajien toiveiden mukaan lukudiplomissa ja sen suorittamisessa korostetaan joustavuutta, valinnanvapautta ja helppoutta. Diplomilla halutaan innostaa ja houkuttaa lapsia lukemaan eikä pelottaa luku-urakalla. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, joka aloittaa lukudiplomin suorittamisen, saa sen myös suoritettua. 

 

Eri luokka-asteille on olemassa kirjastohenkilökunnan kokoamia kirjalistoja, joiden lukemista kirjasto erityisesti suosittelee. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Listojen sisältö on kuitenkin suuntaa antava. Kirjat on listattu eri genreihin, esimerkiksi tarinat, runot ja sarjakuvat. Kirjoja saa valita myös listojen ulkopuolelta lapsen lukutaidon ja kiinnostuksen mukaan.

 

3–4-luokkien oppilaille on suunniteltu oma Lukuliekki-peli. Peli innostaa lapsia lukemaan. Peliä pelataan opettajan johdolla koulussa. Opettaja saa tunnukset peliin kirjastolta.

 

Kaikki lukudiplomiin liittyvä materiaali löytyy osoitteista
alaluokat : https://eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat ja
yläluokat : https://eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_ylaluokat.
Sieltä löytyvät myös kirjalistat, ohjeet sekä kaikki tulostettava materiaali.Kysy lisää lukudiplomista kirjastosta!