Vireillä olevat kaavat ja katusuunnitelmat

Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus ja maankäyttö » Vireillä olevat kaavat ja katusuunnitelmat

Vireillä olevat kaavat ja katusuunnitelmat

1) VALTAALAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, LUONNOS- JA EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO

 

- Asemakaavaehdotus

- Kaavaselostus, kaavaehdotus 27.10.2022

- Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset 27.10.2022

- Arkeologinen tarkkuusinventointi 2022

- Suunnitelmaselostus Ylipään alueen hulevedet

- Asemakaavan laajennus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
Kaavoitusselostus luonnos
Kaavaluonnos
Havainnekuvat

 

2) TERVAJOEN ASEMAKAAVA

 

3) ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELIT 650 JA 1134 SEKÄ VENTÄLÄNTIE, LUONNOSAINEISTO

 

- Asemakaavakartta

- Kaavaselostus