Organisaatio

Kunta ja hallinto » Organisaatio

Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen.

 

Kunnan poliittisen johtamisen kokonaisuus koostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta ja sen jaostoista ja toimikunnista sekä lautakunnista.

 

Palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja ja palvelualueiden johtajat.

 

Luottamushenkilö- ja palveluorganisaatiokaaviot löydät oikealta.