Vaalit

Kunta ja hallinto » Vaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2023 ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys

 

Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnankirjastossa, os. Kyrööntie 15 seuraavin aukioloajoin:

ke 22.3. - pe 24.3.2023 klo 14-19,

la 25.3. - su 26.3.2023 klo 10-14 ja

ma 27.3. - ti 28.3.2023 klo 14-19.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä ennakkoäänestyspaikassa.

 

Kotiäänestys: Äänioikeutettu isokyröläinen henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä ti 21.3.2023 klo 16.00 mennessä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle os. Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö tai puh. (06) 470 1111 (vaihde). Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Äänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Isokyrö, voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan äänestyksestä on mainittava kotiäänestykseen ilmoittautumisen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana 22.3.-28.3.2023.

 

* Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

Laitosäänestys: Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Isonkyrön Palvelukeskuksen asukkaille ja hoivaosaston asiakkaille sekä Kyrönmaakodissa ilmoitetaan etukäteen ko. laitoksessa.

 

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on merkitty ilmoituskorttiin, jonka Digi- ja väestötietovirasto toimittaa äänioikeutetulle 9.3.2023 mennessä postitse tai suomi.fi Viestit-palveluun. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikassa.

Äänestys sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

1.         Keskikunnan äänestysalue: Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142

2.        Alapään äänestysalue: Kylkkälän koulu, Kylkkkälänraitti 51

3.       Ylipään äänestysalue: Ylipään nuorisoseura, Valtaalantie 403

4.       Lehmäjoen äänestysalue: Lehmäjoen nuorisoseura, Karhulantie 79

 

Tietoa vaaleista https://vaalit.fi/etusivu

 

Vaalien tieto- ja tulospalvelu https://tulospalvelu.vaalit.fi/