Ohjeet ja määräykset

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäisemään paikallisia ympäristöhaittoja.

 

Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (tulleet voimaan 23.4.2014)

 

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

 

Ympäristönsuojelunmääräyksen kartta-aineistot:

 

Taajaan asutut alueet tiedoston koko 13,4 Mt
Indeksikartta tiedoston koko  10,5 Mt

Alue K1 7,6 Mt
Alue K2 7,7 Mt
Alue K3 8,4 Mt
Alue K4 8,3 Mt
Alue K5 6,6 Mt
Alue K6 7,0 Mt
Alue K7  6,3 Mt

 

VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.6.2022

 

Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kunnille jätelainsäädännön mukaan kuuluvat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät sekä jätehuollon muut kehitys- ja seurantatehtävät kulloinkin voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti.

 

KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy tietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.