Korjausavustukset

Asuminen ja ympäristö » Rakentaminen » Korjausneuvonta » Korjausavustukset

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

 

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
- hissiavustus (uuden hissin asentamiseen)
- esteettömyysavustus

 

Asunnon korjaamista varten korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai vammainen.

 

Avustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistajalle.Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.