Kuntakonserni

Kunta ja hallinto » Organisaatio » Kuntakonserni

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

 

Konserniohjeet

 Isonkyrön Asuntovuokraus Oy, Isonkyrön Lämpö Oy ja Isonkyrön Kehitys Oy ovat Isonkyrön kunnan 100 % omistamia osakeyhtiöitä.

 

Kyrönmaan Jätevesi Oy:stä kunta omistaa 50 %.

 

Omistajaohjauksella myötävaikutetaan yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu ja kunnan strategiset tavoitteet.


Isonkyrön Lämpö Oy

 

Isonkyrön Asuntovuokraus Oy

 

Isonkyrön Kehitys Oy

 

Kyrönmaan Jätevesi Oy