Hajajätevesi

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Luvat ja ilmoitukset » Hajajätevesi

Haja-asutusalueen (viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuoliset) jätevedet

Haja-asutusalueella esim. omakotitalon jätevesien johtamisasia hoidetaan toimenpideluvalla, mikäli hakemus ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista lupakäsittelyä. Toimenpideluvan käsittelee rakennustarkastaja, joka antaa samalla neuvoja ja ohjeita jätevesien hyväksyttävästä käsittelytavasta. Oheisista linkeistä löytyy informaatiota haja-asutuksen jätevesien puhdistamisesta ja puhdistusjärjestelmistä:

 

Kyrönmaan yhteinen haja-astusten jätevesineuvonta

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus

 

Suomen ympäristökeskuksen informaatio haja-asutuksen jätevesiasioista:
Kiinteistön jätevesien käsittely

 

Ympäristöministeriön ylläpitämä puhdistamotiedosto:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Syventavaa_tietoa/Puhdistamosivusto_jatevesien_kasittelymenetelmista

 

Eri laitteiden/menetelmien tutkimustuloksia 1995-2003 ajalta:

Maapuhdistamot ja laite- eli pienpuhdistamot.

 

LokaPuts hajajätevesihankkeen seurantatietoja 2006-2007:
https://docplayer.fi/31834561-lokaputs-hanke.html

 

Yleistä tietoa jäteveden käsittelystä yms:
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

 

JÄSSI-jätevesihanke
http://www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa/etusivu/

 

 

 

Lomakkeita hajajätevesi- poikkeamisen hakemiseen
Poikkeamiskaavake