Liikenne ja katualueet

Asuminen ja ympäristö » Kunnossapito ja ruokapalvelut » Liikenne ja katualueet

Liikenne ja katualueet

Tekninen osasto vastaa kunnan hoidossa olevien teiden ja liikennealueiden kunnossapidosta.

- kaavateitä kunnan hoidossa 25,9 km
- kevyen liikenteen väyliä 4,7 km
- kunnan hoidossa olevia yksityisteitä 121,4 km

 
Talvikunnossapidon laatunormit
 
Kartta kunnan hoidossa olevista yksityisteistä
 
Talvikunnossapitourakoitsijoiden yhteystiedot