Tarjouspyynnöt

Kunta ja hallinto » Asiakirjat » Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt

 

TARJOUSPYYNTÖ/PERUSTURVAPALVELUT

 

Isonkyrön kunnan perusturvapalvelut pyytää tarjousta vaikeavammaisten (VPL) ja sosiaalihuoltolain mukaisten (SHL) kuljetuspalvelujen hankinnasta sekä hoivaosaston kuljetusten hankinnasta.

 

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana.

Sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2020. Lisäksi varataan kaksi opitiovuotta ajalle 1.1.2021-31.12.2022.

 

Tarjoukset on toimitettava Isonkyrön kuntaan/perusturvapalveluihin suljetussa kuoressa viimeistään 9.12.2019 klo 15.00.

 

Tarjouspyyntökirje liitteineen tämän linkin takaa.

 

Kysymys:

Peritäänkö myös hoivaosaston omavastuu?

 

Vastaus: Ei peritä.

 

Kysymys:

Palvelun kuvauksessa ei ole määritetty palvelutasoa tai palvelutason edellyttämää automäärää.
Oletettavasti kuljetusten hoitamiseen tarvitaan vähintään yksi esteetön ajoneuvo.

Montako ajoneuvoa palvelun tuottamiseen käytännössä tarvitaan?

 

Vastaus:  Kuljetuksen hoitamiseen tarvitaan yksi esteetön auto ja on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden tilauksiin, joten yksi auto ei riitä.

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ/SIVISTYSPALVELUT

 

Isonkyrön kunnan sivityspalvelut pyytää tarjousta asiointikuljetuksista sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021 + 1 optiovuosi.

 

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa viimeistään perjantaina 29.11.2019 klo 12 mennessä osoitteella: Isonkyrön kunta, Sivistyspalvelut, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö. Kuoreen merkintä: asiointikuljetus.

 

Tarjouspyyntökirje liitteineen tämän linkin takaa.

 

 

Kysymys:

Asiakkaat maksavat liitteen 2 mukaisen yhdensuuntaisen matkan omavastuun suoraan palveluntuottajalle, joka saa ne pitää.

Maksetaanko omavastuu molempiin suuntiin?

 

Vastaus: Ei, omavastuu maksetaan vain yhteen suuntaa.

 

 

TARJOUSPYYNTÖ/PERUSTURVAPALVELUT

 

Isonkyrön kunnan perusturvapalvelut pyytää tarjousta kehitysvammaisten kuljetuksesta ja saattamisesta Koivusiltaan ajalle 1.1.2020-31.12.2020 + 1 optiovuosi.

 

Tarjoukset on toimitettava Isonkyrön kuntaan/perusturvapalveluihin suljetussa kuoressa viimeistään 9.12.2019 klo 15.00.

 

Tarjouspyyntökirje tämän linkin takaa.