Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; ja lisäksi
– valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
– edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta;
– vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
– vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
– huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntalaki (410/2015) 39 §


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 2017 – 2019
(ja luvan antaneilta yhteystiedot)

Puheenjohtajisto ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Pj Mäki-Rammo Mirva, p. 040 574 8147, email: m.makirammo(at)gmail.com
Vj Rinta-Korkeamäki Paula, p. 050 325 0619, email: poola(at)nic.fi

I Vpj Pukkinen Jaakko,  p. 0500 664 510, email: jaakko.pukkinen(at)netikka.fi
Vj Viljanmaa Pirkko, p. 040 822 6655, email: pirkko.viljanmaa(at)gmail.com

II Vpj Kuusikko Erkki,  p. 045 604 4242, email: kuusikko.erkki(at)gmail.com
Vj Latvakoski Matti, p. 0400 674 628, emali: matti.latvakoski(at)wartsila.com

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Hintsa Reino, p. 040 195 1477, reinohintsa8(at)gmail.com
Ahoketo Juha

Laine Tommi, p. 040 543 2915, tommi.laine(at)netikka.fi
Annala Juha

Mäkynen Jouni, p. 040 509 5739, jouni.makynen(at)gmail.com
Vj Hakamaa Jukka

Perkiö Nina, p. 040 501 7397, nina.hakala1(at)suomi24.fi
Saari Raija

Rajamäki Sirkku, p. 050 372 6601, rajamaki.sirkku(at)gmail.com
Vj Jaatinen Jenni

Tuuri-Tammela Helena, p. 0400 667 304,  helena.tuuritammela(at)gmail.com
Vj Heinonen Maria

Viertola Jari, p. 050 465 8881,  jari.viertola(at)hotmail.com
Vj Frusti Jani