Kunnanhallitus

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; ja lisäksi

 

– valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
– edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta;
– vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
– vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
– huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kuntalaki (410/2015) 39 §

 


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.6.2019 alkaen
(ja luvan antaneilta yhteystiedot)

 

Puheenjohtajisto ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Pj Mäki-Rammo Mirva, p. 040 574 8147, email: m.makirammo(at)gmail.com
Vj Heinilä Miko, p. 040 8349835, email: mheinila(at)hotmail.com

 

I Vpj  Tuuri-Tammela Helena,
Vj Heinonen Maria, p. 050 381 5392, email: mariaelina81(at)gmail.com

 

II Vpj Kuusikko Erkki,  p. 045 604 4242, email: kuusikko.erkki(at)gmail.com
Vj Nina Perkiö, p. 040 5041 7397, email: nina.perkio1(at)gmail.com

 

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Annala Juha, p. 0400 835 299, email: annalanlammastila@outlook.com
Vj Raunio Heli, p. 040 354 6108, email: heli.raunio(at)gmail.com

 

Försti Sanna, p. 050 464 3943, email: sanna.forsti(at)seinajoki.fi
Vj Hakola Erja, email: restahovi(at)netikka.fi

 

Laine Tommi, p. 040 543 2915, email: tommi.laine(at)netikka.fi
Vj Luhtala Maria, p. 040 709 9244, email: mariatuuli(at)hotmail.com

 

Lintala Antti, p. 0400 366 929, email: antti.lintala(at)netikka.fi
Vj Salo Pentti, email: salopenttij(at)gmail.com

 

Petäjä Esko, p. 0400 565 425, email: eskopee(at)nic.fi

Vj Hölsö Mauno, p. 050 379 0962, email: mauno.holso(at)netikka.fi

 

Renko Jaakko p. 050 4696257, email: jaakko_renko(at)hotmail.com

Vj Mäkynen Jouni, p. 040 509 5739, email: jouni.makynen(at)gmail.com

 

Varo Raili, email: raili.varo(at)gmail.com
Vj Taipalus Eemeli, email: eemeli.taipalus(at)gmail.com