Kunnanhallitus

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; ja lisäksi

 

– valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
– edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta;
– vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
– vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
– huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kuntalaki (410/2015) 39 §

 


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.6.2019 alkaen
(ja luvan antaneilta yhteystiedot)

 

Puheenjohtajisto ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Pj Mäki-Rammo Mirva, p. 040 574 8147, email: m.makirammo(at)gmail.com
Vj Raunio Heli, email: heli.raunio(at)gmail.com

 

I Vpj Pukkinen Jaakko,  p. 0500 664 510, email: jaakko.pukkinen(at)netikka.fi
Vj Viljanmaa Pirkko, p. 040 822 6655, email: pirkko.viljanmaa(at)gmail.com

 

II Vpj Kuusikko Erkki,  p. 045 604 4242, email: kuusikko.erkki(at)gmail.com
Vj Nina Perkiö, p. 040 5041 7397, email: nina.hakala1(at)suomi24.fi

 

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Annala Juha, p. 0400 835 299, annalanlammastila@outlook.com
Vj Hakamaa Jukka

 

Hintsa Reino, p. 040 195 1477, reinohintsa8(at)gmail.com
Vj Ahoketo Juha

 

Jaatinen Jenni, email: jaatinen.jenni(at)gmail.com
Vj Leskelä Juhani

 

Laine Tommi, p. 040 543 2915, tommi.laine(at)netikka.fi
Vj Luhtala Maria

 

Loukola Sirkku, p. 050 372 6601, rajamaki.sirkku(at)gmail.com
Vj Myllyniemi Pasi

 

Tuuri-Tammela Helena, p. 0400 667 304,  helena.tuuritammela(at)gmail.com
Vj Heinonen Maria

 

Viertola Jari, p. 050 465 8881,  jari.viertola(at)hotmail.com
Vj Frusti Jani