Kunnanhallitus

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; ja lisäksi

 

– valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
– edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta;
– vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
– vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
– huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kuntalaki (410/2015) 39 §

 


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 2023-2025
(kvalt 15.6.23 § 18)

 

Puheenjohtajisto ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Pj Mäki-Rammo Mirva, p. 040 574 8147,  m.makirammo(at)gmail.com
Vj Heinilä Miko, p. 040 8349835, mheinila(at)kyrodistillery.com

 

I Vpj  Tuuri-Tammela Helena, p. 0400 667 304, helena.tuuritammela(at)gmail.com
Vj Heinonen Maria, p. 050 381 5392, mariaelina81(at)gmail.com

 

II Vpj Kuusikko Erkki, p. 045 604 4242, kuusikko.erkki(at)gmail.com
Vj Perkiö Nina, p. 040 5041 7397, nina.perkio1(at)gmail.com

 

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Försti Sanna, p. 050 464 3943, sanna.forsti(at)seinajoki.fi
Vj Talso Johanna, p. 040 1948770, johanna.talso(at)netikka.fi

 

Laine Tommi, p. 040 543 2915, tommi.laine(at)netikka.fi
Vj Luhtala Maria, p. 040 709 9244, mariatuuli(at)hotmail.com

 

Lintala Antti, p. 0400 366 929, antti.lintala(at)netikka.fi
Vj Salo Pentti, salopenttij(at)gmail.com

 

Mäkynen Jouni, 040 509 5739, jouni.makynen(at)gmail.com

Vj Raunio Heli, p. 040 354 6108, heli.raunio(at)gmail.com

 

Petäjä Esko, p. 0400 565 425, eskopee(at)nic.fi

Vj Nyrhinen Antti, p. 045 8746839,

 

Renko Jaakko p. 050 4696257, jaakko_renko(at)hotmail.com

Vj Erkkilä Hannu, p. 040 564 3378, hannu.erkkila(at)veo.fi

 

Varo Raili, p. 050 533 2393, raili.varo(at)gmail.com
Vj Taipalus Eemeli, eemeli.taipalus(at)gmail.com