Isokyrö på svenska

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Isokyrö på svenska

Isokyrö på svenska

Storkyro – mötesplats för historia och nutid, mitt i Österbotten

 

Storkyro ligger intill Kyro älv ungefär mitt emellan Vasa och Seinäjoki. Kommunen var administrativt centrum för Kyro storsocken på medeltiden. Området anses också stå som förebild för det Norden som beskrivs i Kalevala. En bastant gråstenskyrka på stranden av Kyro älv tjänar som ett ståtligt historiskt minnesmärke över storsocknen.

 

Storkyro har i dag cirka 4 700 invånare och satsar kraftigt på bostads – och företagsbyggande. För barnfamiljer kan Storkyro erbjuda en mycket god skolsituation. Fördelarna för företag är det strategiska läget mellan två landskapscentrum. Flygstation når man t.ex. på endast 20 minuter.

 

Evenemang

 

* 1700-tals marknad

– Besök Storkyro andra veckosslutet i augusti. Marknad intill Gamla kyrkan och Hembygdsmuseet. Fritt inträde till området! Gamla tiders produkter, traditionsmat, åkning med häst och kärra, musik, visningar av gamla arbetssätt och mycket annat. På söndag Gudstjänst i Gamla kyrkan enligt gamla kyrkoritualer samt hembygdsfest på museigården. Ändringar möjliga – kontrollera på förhand!

* Pukkilansaari

– Dans de flesta sommarveckoslut, kafé med fullständiga rättigheter, grillkåta ,wc

* Sirpistä puimuriin

– ” Från skära till skördetröska” Vid Gamla kyrkan demonstrerar fantasterna av gamla maskiner tradiotionella skördemetoder; allt från skära till veterantraktorer i slutet av augusti.

* Kalliojärvi Jazz & Blues

–  Inhemskt evenemang med högklassigt program vid Kalliojärvi nöjescenter

* Andliga möten i Orisbergs kapell

– Även lägerevenemang av olika typ ordnas på området

 

Sights

 

Gamla Kyrkan

Storkyros medeltida kyrka är en av landskapets viktigaste sevärdheter. Den bastanta kyrkan är byggd i gråsten och har ett skepp. Kyrkan är tillägnad S:t Lars och har fungerat som centrum för det andliga livet i storsocknen Pohjankyrö. Kyrksalen präglas av 114 stora väggmålningar från är 1560. Fortfarande håller man Gudstjänst samt vigselförrättningar och konserter i kyrkan. Kyrkan ligger på älvbrinken invid Kyro älv.

 

Hembygdsmuseum

Museiområdet kännetecknas av två traditionella en och en halvvånings österbottniska hus, som är grupperade enligt gammal släktgårds stil med ekonomibyggnaderna. Byggnaderna representerar 1700- och 1800- talens byggnadstraditioner. Sevärda är bl.a. ”rummet med krigsminnen”, ”spetsboden” och ”dotters boden”. På hembygdsmuseets område ordnas evenemang under hela året.

 

Minnesmärke över slaget vid Napo (1714)

Stora nordiska krigets sista slagfält. General Armfelts ledda Sverige-Finland karolinetrupp stred mot den två gånger starkare ryska armén ledd av furst Galitzin. I slaget stupade cirka 1 500 ryssar och cirka 3 000 finländare. Med dem cirka 1 000 försvarare av hembygden från de närliggande områderna (lantvärn). Efter slaget vid Napo (Napue) bärjade Stora ofredens tidevarv. År 1920 uppfördes i Napo ett effektfullt monument planerat av Matti Björklund-Visanti.

 

Besök också Väpnarmuseet i centrum !

 

Tuomaanmäki

Bronsåldersgravarna i Tuomaanmäki ligger ca 7,5 km sydväst om Storkyro centrum.el.

 

Leväluhta offerkälla är ett även i internationell jämförelse intressant gravfält från järnåldern, där man har hittat kvarlevor av över 100 människor. Dessa dateras till 575-625 e.Kr.

 

Storkyros kyrka

Storkyros kyrka är byggd 1877, arkitekt Georg Th. Chiewitz. Altartavlan ”Kristus på korset” är Ida Silverbergs kopia av Rubens tavla.

 

Orisberg

Orisbergs herrgård, Sydösterbottens enda herrgårds historia började år 1676 då ett bruk grundades här. För brukets verksamhet gjorde man en sjö genom en fördämning. Huvudbygganden som är i privatbruk blev färdig i början av 1800-talet. År 1831 blev klockstabel och kyrkan färdig, de planerades av arkitekt C.L. Engel. Kyrkan är öppen juni-augusti.  Orisberg kapell anordnar regelbundet andliga tillställningar. På området finns också en allmänn simstrand.

 

Nöjescenter Kalliojärvi

Kalliojärvi i Storkyro har vuxit ut till ett nationellt känt nöjescenter med dandbana, stugor och stort område för husvagnar.
Kortesluomantie 146, 61550 Orismala
Kalliojärven Lukkuhaka SFC-område. 150 husvagnsplatser, bastu, duschar, inva-wc, rekreationsutrymmen, kök, sommarkök-diskplats, grilltak och badstrand med sandbotten.

 

Naturutflykter

 

I Kyrönmaa-området byggs en markerad Patikka-led med rastplatser och eldstäder. Leden kompletterar utflyktsmöjligheterna i Storkyro.

 

Skidspår

 

De upplysta skidspåren i Ylipää blir populärare för varje år som går. Spåren är välpreparerade och tillåter både traditionell skidåkning och skating.

 

Skolcenter och bibliotek

 

Storkyro skolcenter färdigställdes år 2000. Antalet elever i centret är 380, varav ca 170 elever i gymnasiet, beroende på åldersklass. Skolcentret erbjuder tidsenliga utrymmen och en högklassig utrustning.

 

Storkyros vackra bibliotek betjänar både skolcentret och kommuninvånarna. Biblioteket öppnades i januari 2001 och ligger alldeles i anslutning till skolorna. Läsesalen och åtta datorer med Internetanslutning står till allmänhetens förfogande.

 

Simhall och övriga idrottsplatser

 

Storkyro är känd för sina satsningar på idrott. Simhallen byggdes redan år 1970 och grundrenoverades 1997. Simhallen Pärske.

 

Storkyros stora idrottshall har fungerat som arena för många idrottsevenemang på nationell nivå. Hallen erbjuder utmärkta förutsättningar för bollsporter, friidrott och redskapsgymnastik.