Sähköinen lupa-asiointi

Asuminen ja ympäristö » Rakentaminen » Luvat ja ilmoitukset » Sähköinen lupa-asiointi

Sähköinen lupa-asiointi

Lupapiste on sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voit hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakennuslupia, toimenpidelupia, toimenpideilmoituksia ja purkulupia sekä hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia sähköisesti.

 

Lupapiste.fi

 

Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii – koko hankkeen ajan. Pääset täydentämään hankkeen tietoja sähköisesti työtilassa yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken.  Voit käydä vuoropuhelua oman kuntasi viranomaisten kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan Lupapisteeseen. Asiointia voidaan kunnasta riippuen jatkaa palvelussa aina hankkeen valmistumiseen asti.  Lupapisteena avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä -kellon ympäri.

 

Voit asioida palvelussa joko hankkeelle kutsuttuna tai hankkeen perustaneena osapuolena. Palvelu lähettää kaikille hankkeen osapuolille tietoja sähköpostiin hankkeen etenemisestä.

 

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä Lupapiste.fi -palveluun kirjautuessa rekisteröidytään valtakunnallisen Vetuma-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.