Kaavoituskatsaus

Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus ja maankäyttö » Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee kunnan vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

 

* KAAVOITUSKATSAUS 2021 ja kaavoitusohjelma vuosille 2021-2023