Tontin varaaminen

Asuminen ja ympäristö » Vapaat tontit » Tontin varaaminen

Tontin varaaminen

Isonkyrön kunnan tonttivarantoa täydennetään vuosittain ja myytävänä on reilunkokoisia metsä-, rinne- sekä peltotontteja eri puolilta kuntaa. Kunnan myymät tontit ovat pääosin valmiiksi lohkottuja itsenäisiä kiinteistöjä.

 

Varaukset ja myynti

 

Tonttivarauksesta tehdään kahden (2) kuukauden voimassa oleva sopimus. Varausmaksua ei peritä. Tonttivarauksia vastaanottaa toimistosihteeri Tarja Soini tai tekninen johtaja Petri Hänninen.

 

Sähköinen tontinvaraus -lomake.

 

Tontin varaussopimus – lomake.

 

Tonttikaupasta tehdään julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kiinteistökauppa. Kunta laatii kauppakirjan ja järjestää julkisen kaupanvahvistajan. Tontin kauppahinta ja valmiina kiinteistöinä myytävien rakennuspaikkojen lohkomiskulut n. 500 euroa laskutetaan, kun kauppaa koskeva myyntipäätös on saanut lainvoiman.

 

Rakentamisvelvoite

 

Kunnalta hankittuun tonttiin kohdistuu normaalisti kolmen vuoden rakentamisvelvoite. Kampanjahintaisissa tonteissa voi olla myös yhden tai kahden vuoden rakentamisvelvoite. Rakentamisvelvoitteeseen voi perustellusta syystä hakea kunnanhallitukselta lisäaikaa.

 

Lainhuudatus

 

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lainhuudon hakemista varten saat kaupanteon yhteydessä kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet. Lainhuuto haetaan maanmittaustoimistolta.

 

Määräalan lohkominen ja lohkomisen vireille tulo

 

Määräaloina myytävien rakennuspaikkojen lohkomisen suorittaa maanmittauslaitos ja lohkomistoimitukset toteutetaan yleensä sulan maan aikana. Määräalojen lohkomistoimitusta ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee automaattisesti vireille sen jälkeen kun olet saanut määräalaasi lainhuudon.

 

Lohkomistoimituksen suorittaa Pohjanmaan maanmittaustoimisto, joka ilmoittaa sinulle kirjeitse 10 päivää aikaisemmin toimituksen ajankohdan ja paikan. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin, lähettää maanmittaustoimisto omistajalle lohkomiskirjan ja kartan, joista näkyvät tontin rajat, pinta-ala kiinteistötunnus ym. Lohkominen maksaa yleensä n. 1 000 € ja maanmittauslaitos laskuttaa sen toimituksen jälkeen.