Sidonnaisuusilmoitukset

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalaki edellyyttää, että kunta pitää yleisessä tietoverkossa rekisteriä, jonne keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia.

 

Sidonnaisuusilmoitus koskee kunnanhallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa ja lautakuntien esittelijöitä.

 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja sidonnaisuustietojensa oikeellisuudesta.

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

- maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

- ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

- kunnanjohtaja

- kunnanhallituksen esittelijä

- lautakuntien esittelijät

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Rekisterin pitäjänä tarkastuslautakunta on puolestaan vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla eikä sisällä virheellistä tietoa. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Isonkyrön kunnan sidonnaisuusrekisteri löytyy täältä: https://isokyro.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse