Ympäristölupa

 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa).
Esimerkiksi maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista riittää ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.
Luvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnot löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta ymparisto.fi.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)