Ajankohtaista

Ajankohtaista

Isokyrö nousi Suomen Yrittäjien kuntabarometrin maakunnan kakkoseksi - useita sijoituksia kuntakokoluokan TOP10


29.06.2022

Isokyrö nousi Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa maakunnan kakkoseksi!

 

Suomen Yrittäjien 10. Kuntabarometri-kysely toteutettiin 1.2.-4.4.2022. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 9 564 yrittäjää. Valtakunnallisiin ja alueellisiin tuloksiin on mahdollista tutustua tästä: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/

 

Vuoden 2022 kuntabarometrissä Isonkyrön elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana oli 4,08/5, millä Isokyrö oli Etelä-Pohjanmaan pienten kuntien toiseksi paras (edellisessä kyselyssä vuonna 2020 Isokyrö oli 4. paras).

 

Barometrin tuloksia vertaillaan kolmessa kuntakokoluokassa Isonkyrön kuuluessa alle 10000 asukkaan kuntakokoluokkaan.

 

Ensimmäistä kertaa Isokyrö sijoittui valtakunnallisessa vertailussa TOP10-joukkoon kuntakokoluokassaan useilla barometrin osa-alueilla:


- elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana (1-5): 4,08 (Etelä-Pohjanmaan 2. ja alle 10000 asukkaan kuntien koko maan 8.)
- kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys 4,08 (Etelä-Pohjanmaan 2. ja alle 10000 asukkaan kuntien koko maan 9.)
- kunnan hankintapolitiikka 3,73 (Etelä-Pohjanmaan 3. ja alle 10000 asukkaan kuntien koko maan 10.)- yrityspalvelut 3,83 (Etelä-Pohjanmaan 2.)
- elinkeinopolitiikan asema kunnassa 4,08 (Etelä-Pohjanmaan 2.)
- infrastruktuuri 4,25 (alle 10000 asukkaan kuntien koko maan 2.)
- koulutus ja osaaminen 3,55 (Etelä-Pohjanmaan 3.)

 

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: ”On ilo huomata, että isokyröläiset yrittäjät ovat havainneet isot satsauksemme esimerkiksi Lapinmäen yritysalueen infrastruktuurin rakentumisen myötä. Lapinmäen yritysalue luo erinomaiset edellytykset uusien yritysten sijoittumiselle kuntaan sekä olemassa olevien yritystemme uusille investoinneille valtatien varteen. Pienten ja keskisuurten kuntien yrittäjät näyttäisivät kokonaisuutena arvostavan kuntansa elinkeinopolitiikkaa suurten kuntien yrittäjiä enemmän.”

 

Kuntakohtainen raportti on luettavissa: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/05/Kuntabarometri2022_etelapohjanmaa_isokyro-1.pdf


Takaisin uutisiin