Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Kunta ja hallinto » Asiakirjat » Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Hyvinvointi

 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12 §) velvoittaa kuntia laatimaan kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen, minkä lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä.

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki.

 

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2023 - 2027

 

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

 

Hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2025

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2027

 

Vuosittainen hyvinvointiraportti 2022

 

Kotouttamisohjelma

 

Katuverkoston korjaussuunnitelma

 

Isonkyrön kunnan palvelut

 

Palvelutyytyväisyyskysely Isonkyrön kunnan palveluista 2021