Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Kunta ja hallinto » Asiakirjat » Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Hyvinvointi

 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12 §) velvoittaa kuntia laatimaan kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen, minkä lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä.

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki.


Hyvinvointikertomus 2010-2016 sekä hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022

 

Kotouttamisohjelma

 

Katuverkoston korjaussuunnitelma

 

 

Isonkyrön kunnan palvelut

 

Palvelutyytyväisyyskysely Isonkyrön kunnan palveluista 2018