Vammaisneuvosto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Neuvostot ja vaikuttajaryhmät » Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 28 §

 

 

VAMMAISNEUVOSTO toimikausi 2024-2025

 

Puheenjohtaja:

Vuokko Rintala

 

Kunnan edustajat:

J Raili Varo

Vj Erkki Kuusikko

 

Vpj Katri Soisalo

Vj Sanna Försti

 

Kyrönmaan Selkäyhdistys ry

J Sinikka Uusi-Viitala           vj. Frans Panttila

 

Kyrönmaan Sydänyhdistys ry

J Anu Kytölä                         vj. Erkki Trofast

 

Kyrönmaan Reumayhdistys ry

Vuokko Rintala                     vj. Arja Fors