Vammaisneuvosto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Neuvostot ja vaikuttajaryhmät » Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 28 §

 


 

VAMMAISNEUVOSTO toimikausi 2021-2023

 

Kunnan edustajat:

Pj Maria Luhtala

J Katri Soisalo

 

Kyrönmaan Invalidit ry


J Ari Ollila                                   vj. Kai Lehtimäki

 

Sotainvalidin Veljesliitto Isonkyrön osasto

J Katariina Rinta

 

Kyrönmaan Selkäyhdistys ry

J Sinikka Uusi-Viitala           vj. Frans Panttila

 

Kyrönmaan Sydänyhdistys ry

J Anu Kytölä                         vj. Erkki Trufast

 

Kyrönmaan Reumayhdistys ry

J Birgit Saarenmäki           vj. Inkeri Riihimäki