Vanhusneuvosto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Neuvostot ja vaikuttajaryhmät » Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 27 §


 

VANHUSNEUVOSTO toimikausi 2019-2021

 

Kunnan edustajat:
(kh 3.6.19 §82)

J/Kokoonkutsuja Juhani Leskelä

Vj Simo Perkiö

 

J Väinö Pollari

Vj Helena Tuuri-Tammela

 

Eläkeliiton paikallisjärjestö (kh 29.10.19 §156)
J Terttu Kallio                       vj, Marja Trufast
J Tapani Mäki-Reini           vj. Eero Nurmi

 

Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry (kh 29.10.19 §156)
J Tapani Romu                  vj. Martti Ristiluoma
J Seija Leppinen                vj. Tapio Lae

 

Kyrönmaan Kristilliset eläkeläiset
J Helena Maunuksela     vj. Eeva Loukola