Vanhusneuvosto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Neuvostot ja vaikuttajaryhmät » Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 27 §


 

VANHUSNEUVOSTO toimikausi 2021-2023

 

Kunnan edustajat:

Pj Marja Trofast

 

siht. Hanna Viljanmaa

 

J Juhani Leskelä

Vj Simo Perkiö

 

J Väinö Pollari

Vj Mirva Mäki-Rammo

 

Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys
J Marja Trofast                  vj. Helena Jouppila

J Lasse Palonen                vj. Erkki Hietanen

 

Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry
J Maire Silvennonen         vj. Martti Ristiluoma
J Seija Leppinen                vj. Tapio Lae

 

Kyrönmaan Kristilliset eläkeläiset
J Anita Mäki                       vj. Eeva Loukola