Vanhusneuvosto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Neuvostot ja vaikuttajaryhmät » Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 27 §


 

VANHUSNEUVOSTO toimikausi 2023-2025

 

pj Marja Trofast

vpj Seija Leppinen

 

Kunnan edustajat:

 

siht. Hanna Viljanmaa

 

J Juhani Leskelä

Vj Simo Perkiö

 

J Väinö Pollari

Vj Raili Varo

 

Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys
J Marja Trofast                  vj. Jukka Tuominen

J Lasse Palonen                vj. Erkki Hietanen

 

Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry
J Martti Ristiluoma           vj. Eeva-Liisa Lepistö
J Seija Leppinen                vj. Tapio Lae

 

Kyrönmaan Kristilliset eläkeläiset
J Kaisa Jouppi                      vj. Helena Maunuksela