Vanhusneuvosto

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

Kuntalaki (410/2015) 27 §


VANHUSNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2019 – 2021

Kunnan edustajat:
Kokoonkutsuja Juhani Leskelä
Vj Simo Perkiö

J Väinö Pollari
Vj Helena Tuuri-Tammela

Eläkeliiton paikallisjärjestö:
J Tapani Mäki-Reini
Vj Eero Nurmela

J Terttu Kallio
Vj Marja Trofast

Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry
J Tapani Romu
Vj Martti Ristiluoma

J Lea Knuuttila
Vj Seija Leppinen

Kyrönmaan Kristilliset Eläkeläiset
J Helena Maunuksela
Vj Eeva Loukola