Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 27 §


 

VANHUSNEUVOSTO

 

Kunnan edustajat:

Kokoonkutsuja Juhani Leskelä

Vj Simo Perkiö

 

J Väinö Pollari

Vj Tiina-Maria Takala

 

Eläkeliiton paikallisjärjestö:

J Tapani Mäki-Reini

Vj Eero Nurmela

 

J Terttu Kallio

Vj Marja Trofast

 

Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry

J Tapani Romu

Vj Martti Ristiluoma

 

J Lea Knuuttila

Vj Seija Leppinen

 

Kyrönmaan Kristilliset Eläkeläiset

J Helena Maunuksela

Vj Eeva Loukola