Ajankohtaista

Ajankohtaista

Isonkyrön kunnan mediatiedote 29.3.2022 Sote-kulut painoivat Isonkyrön tilinpäätöksen alijäämäiseksi - väkiluku kasvoi


29.03.2022

SOTE-KULUT PAINOIVAT ISONKYRÖN TILINPÄÄTÖKSEN ALIJÄÄMÄISEKSI – VÄKILUKU KASVOI

 

Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut ja kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 28.3.2022.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

 

Isonkyrön kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 3,96 M€ ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 21,89 %. Toimintatuottojen kasvu johtui valtion kattamista koronavirusepidemian suorista testauksen, jäljityksen, rokottamisen ja hoidon kustannuksista (0,46 m€), jotka Isokyrö laskutti perusterveydenhuollostaan vastaavalta Seinäjoen kaupungilta. Toimintakulut olivat 33,50 M€ kasvaen 8,88%. Vuonna 2021 varsinaiset henkilöstökulut olivat 11.99 M€ (11.11 M€ vuonna 2020). Tilinpäätösvuonna käytettiin sijaisrekrytointipalvelua, erityisesti perusturvapalveluissa. Nämä kulut sisältyvät palvelujen ostoihin ja olivat koko kunnassa 677.000 euroa (550.000 euroa vuonna 2020). Henkilöstökulut ylittyivät lähinnä ikäihmisten palveluissa.

 

Verotulot olivat vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 16,05 M€ nousten 4,46 % (0,68 M€). Verotulot toteutuivat budjetoitua paremmin (+0,69 M€). Kunnallisverotulot kertyivät koronaviruspandemiasta huolimatta edelleen talousarviota paremmin (+0,39 M€), yhteisöveroja saatiin jako-osuuden korotuksesta johtuen budjetoitua enemmän (+0,28 m€) ja kiinteistöverot toteutuivat lähes budjetoidusti (+0,01 m€). Myös valtionosuudet toteutuivat n. 200.000 euroa budjetoitua paremmin ja olivat yhteensä 14,59 milj. euroa. Valtionosuudet kuitenkin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,26 M€ (-1,74 %). Vuonna 2020 valtion koronatuet tulivat kunnille suurelta osin valtionosuuksina.

 

Vuoden 2021 vuosikate on 1,13 M€ (2,82 M€ v. 2020) eli 253 €/asukas (630 €/asukas v. 2020). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 493.933,21 alijäämäinen (+1.365.816,29 € v. 2020). Talousarvio oli laadittu 23.140 euroa ylijäämäiseksi.

 

Tilikauden budjetoitua heikompi tulos johtuu lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeen ja menojen kasvusta. Tilinpäätösvuoden aikana tehtiin yhteensä 976.000 euron talousarviomuutokset perusturvalautakunnan tehtäväalueille palvelujen ostoon. Talousarviomuutoksista huolimatta sosiaalipalveluiden menomäärärahat ylittyivät n. 580.000 eurolla ja terveydenhuollon menomäärärahat n. 550.000 eurolla. Perusturvan palvelualueen kokonaismenot kasvoivatkin 1,64 m€. Muut palvelualueet pysyivät kokonaisuudessaan hyvin talousarviossa, vaikkakin yksittäisillä tehtäväalueilla oli pieniä menomäärärahojen ylityksiä tai tulomäärärahojen alituksia.

 

Poistot kasvoivat 0,17 M€ ja olivat 1,63 M€.

 

Investoinnit

 

Isonkyrön kunnan investointimenot laskivat 1,73 M€:oon (2,08 M€ v. 2020). Merkittävimmät investointikohteet olivat Lapinmäen yritysalueen tiestön (0,68 M€) ja viemäröinnin rakentaminen (0,12 M€) sekä hoivaosaston muutos- ja laajennustyön suunnittelu (0,18 m€). Hoivaosaston muutos- ja laajennustyön urakoiden aloitus on siirtynyt vuodelle 2022. Kokkookankaan vedenkäsittelylaitos valmistui.

 

Lainakanta

 

Uutta lainaa ei nostettu lainkaan. Kunnan lainakanta oli 3,27 M€ ja lainakanta laski 0,73 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 730 €/asukas (894 €/asukas v. 2020; koko maan tilinpäätösennakoiden mukainen keskiarvo 3.479 €/asukas).

 

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

”Isonkyrön kunta siirtyi Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta. Kiitos eteläpohjalaisille lämpimästä vastaanotosta! Vaihdos tehtiin huolellisen valmistelun pohjalta hyvässä yhteistyössä maakuntaliittojen, eri valtion viranomaisten ja kunnan kesken. Vuosi on osoittanut, ettei tehdyllä vaihdoksella ollut juuri vaikutuksia kuntalaisten ja isokyröläisten yritysten arkeen. Sijaintimme mahdollistaa jatkossakin toimivien yhteistyömuotojen harjoittamisen molempien maakuntien suuntaan - Sopivasti täs välis!

 

Työllisyystilanne parantui odotettua paremmin pandemian keskellä. Suhteellisesti työttömien määrä väheni Isossakyrössä eniten (-37 %) Etelä-Pohjanmaan kunnista. Työttömien työnhakijoiden osuus oli vuoden 2021 lopussa 6,9 % työvoimasta (8,6 % v. 2017, 6,6 % v. 2018, 7,1 % v. 2019, 10,7 % v. 2020).

 

Vuosi 2021 jää mieleen toisena koronapandemia vuotena. Koronapandemia vaikutti tilinpäätösvuoteen edelleen valtavasti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Koronapandemian pitkittyessä katseita on suunnattava kriisinkestävyyden lisäksi kohti kriisin jälkihoitoa sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Koronatilanteen johdosta kuntavaalit siirrettiin kesäkuulle, minkä vuoksi vanhan kunnanvaltuuston toimikausi pidentyi parilla kuukaudella.

 

Uusien asuntojen rakentamisessa nähtiin piristystä. Vuonna 2021 myytiin 5 omakotitalotonttia ja 2 rivitalotonttia. Vaikka luvut ovat edelleen matalia, nämä olivat parhaita myyntilukujamme 10 vuoteen.

 

Isollakyröllä on aitoa veto- ja pitovoimaa. Isokyrö oli vuonna 2021 Seinäjoen ja Ilmajoen ohella kolmas Etelä-Pohjanmaan kunta, jonka väestö kasvoi Tilastokeskuksen julkistamien väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan vuonna 2021. Isokyröläisiä oli vuodenvaihteessa 10 enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Viimeksi Isonkyrön väkiluku kasvoi vuonna 2010 ja sitä ennen vuonna 2004. Kuntien välinen nettomuutto oli vuoden 2021 aikana peräti +35. Väkilukuun suhteutettuna nettomuutto oli koko Etelä-Pohjanmaan paras. Syntyvyys kasvoi, ollen kuitenkin edelleen alhainen (31 lasta v. 2021, 26 lasta v. 2020; 29 lasta v. 2019; 25 lasta v. 2018; 34 lasta v. 2017). Kuolleisuus (63) oli pitkäaikaisen keskiarvon mukainen. Luonnolliseksi väestönlisäykseksi (syntyvyys -kuolleisuus) muodostui -32. 

 

Taloudellisesti vuosi 2021 oli haastava. Taloutta rasitti ennen kaikkea perusturvan kokonaismenojen hurja kasvu (+1,64 m€). Valtio kattoi epidemiasta johtuvia suoria testauksen, jäljityksen, rokottamisen ja hoidon kustannuksia noin 460.000 eurolla. Verotulot kehittyivät edelleen talousarviota paremmin (+687.000 euroa). Viime vuosina tehtyjen suurten kunnan elinvoimaa parantavien investointien poistot rasittavat talouttamme. Poistot ovat nousseet kolmessa vuodessa noin 0,5 m€. Tulokseksi muodostui -493.933,21 euroa. Vuosikate oli edelleen kohtuullisen hyvä 1.132.748,69 euroa.

 

Isonkyrön kunnan kaltaisten pienten kuntien talouden ennakoitavuus parantuu merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuun poistuessa vuoden 2022 lopussa ja näiden menojen satunnaisvaihteluriskien poistuessa. Uhkana on kuitenkin, että valtiontalouden tasapainottamistarve tulee näkymään myös kuntien tulopohjan heikkenemisenä tulevina vuosina.

 

Koronaviruspandemia vaati edelleen henkilöstöltä erityistä venymiskykyä tilinpäätösvuoden aikana. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.

 

Kunnan on pystyttävä tuottamaan palvelut jatkossakin kustannustehokkaasti.  Jouduimme tällä kertaa turvautumaan aikaisempina vuosina kertyneiden ylijäämien muodostamaan taloudelliseen puskuriin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeiden kasvaessa. Taseessa on nyt käsiteltävän tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää noin 12,1 M€:n.

 

Investointitarpeet ovat tulevinakin vuosina isot ja kunnassa onkin pohdittava tarkasti paitsi investointien määrää suhteessa taloudelliseen kantokykyymme myös niiden prioriteettijärjestystä.

 

Lisätietoja antavat:

 

Tero Kankaanpää

kunnanjohtaja             

puh. 044-2970 256                                                 

tero.kankaanpaa@isokyro.fi                                

 

Jaana Järvi-Laturi

hallintojohtaja

puh. 050-314 2358

jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi

 

 


Takaisin uutisiin