Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 11.10.2022, Isonkyrön kunnan varhaiskasvatukselle kaksi isoa valtion eristyisavustusta


11.10.2022

ISONKYRÖN KUNNAN VARHAISKASVATUKSELLE KAKSI ISOA VALTION ERITYISAVUSTUSTA

 

Isonkyrön kunta on saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Isonkyrön kunnalle valtion erityisavustuksena 71700 € (+20% oma vastuuosuus). Avustus käytetään varhaiskasvatuksen laatu- ja arviointityön tukemiseen sekä johtamisen toimintakäytäntöjen ja –kulttuurin kehittämiseen.

 

Rahoituksella hankitaan laadun ja arvioinnin koulutusta henkilöstölle ja johtajille. Laatu- ja arviointityön rakenteita ja kehittämistä edistetään mm. laadunhallinnan ja arvioinnin strategioiden ja suunnitelmien laatimisella ja toteuttamisella. Varhaiskasvatukseen on pystytty palkkaamaan hanketyöntekijä, joka ohjaa ja koordinoi laatu- ja arviointityötä.

 

Koordinaattoriksi hankkeeseen on palkattu KM Tytti Leppänen, joka on aloittanut tehtävässä 3.10.2022.

 

Isonkyrön kunta on saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sisältävän toimintakulttuurin kehittämiseksi ja tuen vahvistamiseksi yhteistyössä huoltajien kanssa vuosille 2022-2023.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Isonkyrön kunnalle valtionavustuksen 59 000 € (+20% oma vastuuosuus). Myönnetyllä avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja -kulttuurin kehittämistä.

 

Isonkyrön kuntaan on palkattu 1.9.2022 alkaen sosionomi Ida Antila, joka toimii varhaiskasvatuksen perheohjaajana. Perheohjaaja toimii varhaiskasvatuksen yksiköiden lapsiryhmissä kasvattajien sekä perheiden ja huoltajien tukena kasvatustyössä. Perheohjaajalla on tarvittaessa mahdollisuus käydä myös kodeissa. Lisäksi hän kehittää huoltajille ja perheille myös erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Uutuutena Isossakyrössä on tulossa mm. isien ja äitien illat. Lapsiperheille suunnattu perhetapahtuma tullaan järjestämään yhteistyössä seurakunnan kanssa viikolla 42.

 

Varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio on hyvin tyytyväinen saatuihin rahoituksiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Tapio toteaa, että: ”Pienelle kunnalle nämä ovat isoja lisärahoja toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi perheohjaajat ovat vielä harvinaisia varhaiskasvatuksessa.”

 

Lisätietoja antaa                     

 

Susanna Pietikäinen, johtava rehtori, susanna.pietikainen(at)isokyro.fi, 0500 560 363

Sinikka Tapio, varhaiskasvatusjohtaja. sinikka.tapio(at)isokyrofi.fi, 050 439 4033


Takaisin uutisiin