Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 24.05.2022 Isonkyrön kunnan sivistyspalvelut


24.05.2022

SIVISTYSPALVELUIDEN LEHDISTÖTIEDOTE

 

Varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja tuen vahvistaminen

                                                         

OKM on myöntänyt Isonkyrön kunnalle 59 000 € valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023. Hankkeen omarahoitusosuus on 20 %. Myönnetyllä avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja -kulttuurin kehittämistä. Tarkoituksena on palkata varhaiskasvatukseen perhetyöntekijä, joka toimii yhteistyössä neuvolan, huoltajien ja kasvattajien kanssa.

 

Varhaiskasvatuksen Opin liikkuen -hankkeen myötä kesätoimintaa kesäkuussa 2022

 

Kesäkerhotoiminnassa on Opin liikkuen -koordinaattori ja hänen lisäkseen on palkattu kesänuoria ohjaajiksi. Liikennepuistoon on palkattu koko kesäksi liikennepuisto-ohjaaja.

 

· Liikennepuisto on avoinna arkisin kesä- heinäkuussa ajalla 6.6 - 29.7.

Tarkemmat aukioloajat päivittyvät kunnan nettisivuille. Liikennepuistossa lapset ovat huoltajien vastuulla.

 

· Kouluikäisille keskustan urheilukentällä ilmaiset liikunnalliset kerhot ajalla 13.6 - 17.6 ja 20.6 - 21.6 ja 23.6, klo 9.30-11.00. Pelaillaan jalkapalloa, pesäpalloa ja kesäpelejä.  Kerhossa lapset ovat huoltajien vastuulla. Puistossa on Opin liikkuen -hankkeen ja Isonkyrön MLL:n tarjoama välipala klo 11.00-12.00.

 

·  Varhaiskasvatusikäisille ilmaiset kesäliikuntakerhot urheilukentällä 13.6 -17.6 ja 20.6 -21.6 ja 23.6, klo: 9.30-11. Lapset mukaan huoltajan kanssa. Mahdollisuus ilmaiseen välipalaan klo: 11.00 -12.00.  

 

· Koko perheen seikkailusaari Pukkilansaaressa ke 22.6 klo 14-17.30. 

 

Perusopetukseen myönnetyt hankerahoitukset

 

LSSAVI on myöntänyt Isonkyrön kunnalle Suomen harrastamisen mallin mukaiseen toimintaan 28 000 € hankerahoituksen lukuvuodelle 2022-2023. Hankkeen omarahoitusosuus on 20 %. Hankeavustuksella mahdollistetaan kaikille lapsille vähintään yksi maksuton harrastus. Kerhojen ohjaaminen toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

OKM on myöntänyt Isonkyrön kunnalle 72 000 € valtion erityisavustuksen joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin vuosille 2022-2023. Hankkeen omarahoitusosuus on 20%.  Myönnetty avustus käytetään eri-ikäisistä oppilaista muodostuvien ryhmien opettajien palkkaamiseen samanaikaisopetukseen, alueellisen ja paikallisen esi- ja alkuopetuksen yhteistyön koordinaatioon sekä yhteisten käytänteiden ja rakenteiden luomiseen esi- ja alkuopetuksen toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten.

 

Kiusaamiskyselyn tulokset

 

Kevään 2022 osalta ala- ja yläkouluilla (4-9 -luokkalaisilla) teetettiin kunnan oma kiusaamiskysely, jossa käytettiin vertailtavuuden vuoksi samoja kysymyksiä kuin kouluterveyskyselyssäkin. Tämän lisäksi kysyttiin muutamia tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla pystyttiin saamaan tapauskohtaisia tietoja muun muassa kiusaamisen tavasta. Oppilaat vastasivat kyselyyn sähköisesti ja se piti sisällään samat kysymykset kuin syksyllä 2021.

 

Alakoulujen osalta vastausprosentti oli 93 % (150/162). Kiusaamista koki useita kertoja viikossa neljä vastaajaa ja noin kerran viikossa kiusaamista koki 11 vastaajaa. Lisäksi harvemmin kiusaamista koki 10 vastaajaa, joista kaksi ei ollut kertonut asiasta kenellekään aikuiselle. Kiusaamista koki yhteensä 18 oppilasta, joista kahdessa tapauksessa (=11 %) asiasta ei ollut kerrottu aikuisille. Tietoon tulleista tapauksista yksi on pahentunut kiusaamisesta kertomisen jälkeen, kahdessa tapauksessa kiusaaminen on jatkunut, yhdeksässä tapauksessa kiusaaminen on vähentynyt ja kolmessa tapauksessa loppunut kokonaan. Kolme ei ole osannut sanoa mitä on tapahtunut.

 

Syksyllä tehtyyn kyselyyn verrattuna kaikki kyselyssä ilmoitetut kiusaamistapaukset olivat vähentyneet yhteensä 33 % ja aikuiselle oli jättänyt kertomatta enää kaksi oppilasta syksyisen yhdeksän sijaan. Kiusaamisen toistuvuutta arvioitaessa kiusaaminen on muuttunut harvemmaksi. Kiusaaminen on ilmennyt pääosin nimittelynä, valheiden levittelemisenä, naurunalaiseksi tekemisenä, tönimisenä ja kaveriporukan ulkopuolelle jättämisenä.

 

Yläkoulujen osalta vastausprosentti oli 84 % (167/200). Kiusaamista koki useita kertoja viikossa kaksi vastaajaa, joista kuitenkaan kumpikaan ei ollut kertonut asiasta kenellekään aikuiselle. Noin kerran viikossa kiusaamista koki neljä vastaajaa, joista yksi ei ollut kertonut asiasta kenellekään aikuiselle. Lisäksi harvemmin kiusaamista koki kuusi vastaajaa, joista neljä ei ollut kertonut asiasta kenellekään aikuiselle. Eli yhteensä 12 koki kiusaamista, joista seitsemässä tapauksessa (=58 %) asiasta ei ollut kerrottu aikuisille. Tietoon tulleista viidestä aikuisille kerrotusta asiasta yhdessä tapauksessa kiusaaminen on jatkunut ja neljä ei osannut sanoa mitä oli tapahtunut.

 

Syksyllä tehtyyn kyselyyn verrattuna kaikki kyselyssä ilmoitetut kiusaamistapaukset olivat vähentyneet yhteensä 14 %. Aikuiselle oli edelleen yli puolet jättänyt kertomatta, vaikka kertomatta jättäneitä oli syksyä vähemmän. Kiusaamisen toistuvuutta arvioitaessa kerran viikossa kiusaamista kokevien määrä oli vähentynyt, muiden määrien pysyessä syksyn lukemissa. Kiusaaminen on ilmennyt pääosin nimittelynä, valheiden levittelemisenä, naurunalaiseksi tekemisenä sekä loukkaamisella halventavilla ilmeillä ja eleillä.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiusaamismäärät ovat pudonneet syksystä noin 27%, mutta edelleen 30 % kiusaamistapauksista ei tule koulun tietoon. Koulun tietoon saatetuissa tapauksissa kiusaamistilanteita on käsitelty ja neljää tapausta lukuun ottamatta kiusaaminen on vähentynyt tai loppunut kokonaan.

 

Lisätietoja antaa                     

 

Antti Iivari, vs. johtava rehtori, antti.iivari(at)isokyro.fi, 050 466 4120

Sinikka Tapio, varhaiskasvatusjohtaja. sinikka.tapio(at)isokyrofi.fi, 050 439 4033


Takaisin uutisiin