Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 6.5.2024 Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustus Isonkyrön kunnalle


06.05.2024

ISONKYRÖN KUNNALLE ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄINEN UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -TUNNUSTUS

 

UNICEF on myöntänyt Isonkyrön kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen 3.5.2024. Lapsiystävällinen kunta -työn Isokyrö aloitti vuonna 2020 ja sai nyt tunnustuksen 23. kuntana Suomessa.

 

Lapsiystävällinen kunta -työn sisältö

 

Toimintasuunnitelman mukaisia tavoitteita olivat muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa, kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä koko kunnan sitouttaminen lapsenoikeuksien varmistamiseen.

 

Suomen UNICEF kiittää Isoakyröä erityisesti seuraavista asioista kunnan Lapsiystävällinen kunta -työssä:

 

- Kunnassa on tehty erinomaista työtä kiusaamisen vähentämiseksi, ja lasten kiusaamiskokemukset ovat vähentyneet merkittävästi. Kunnassa on esim. otettu käyttöön yhteinen kiusaamisen vastainen malli, jonka tuloksia seurataan jatkuvasti, lapsilta ja nuorilta kysytään kaksi kertaa vuodessa kiusaamiskokemuksista ja tunnetaitokasvatusta on lisätty varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

- Kuntaan on palkattu uusiksi resursseiksi varhaiskasvatukseen perheohjaaja, koululle koulupsyykkari, perhetyöntekijä, lukioon apulaisrehtori, nuorisotyöhön kaksi vakituista vapaa-ajan ohjaajaa ja kaksi etsivä nuorisotyö -työntekijää. Liikennepuistossa on kesällä työntekijä läsnä.

- Kunnassa selvitetään säännöllisesti lasten ja nuorten turvallisuuden kokemuksia. Tulosten perusteella tehdään ketterästi tarvittavia toimenpiteitä. Pienten koululaisten turvallisuuden kokemuksen vahvistamiseksi järjestetään laajasti aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kesätoimintaa. Näissä kaikissa palveluissa tarjotaan välipalaa tai ruokaa.

- Nuorisotoimea on kehitetty aktiivisesti nuorten kanssa. Kuntaan on saatu uudet nuorisotilat ja tiloissa on tarjolla välipalaa. Kävijämäärät ovat nousseet.

 

Seuraavaksi kunta asettaa tavoitteet lapsiystävällisen työn jatkamiseksi. Seuraava UNICEFin arviointi on kahden vuoden kuluttua.

 

”Isonkyrön Lapsiystävällinen kunta -työ on tuottanut runsaasti onnistuneita tuloksia lapsille ja nuorille. Koko kunta on laajalla rintamalla edistänyt lapsen oikeuksien toteutumista, ja lapset ja nuoret on pidetty tiiviisti mukana. On ilo jatkaa yhteistyötä”, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.                  

 

”Lämmin kiitos kaikille lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen eteen työtä tehneille sekä UNICEFille! Kuntastrategian palvelulupauksena sitouduimme Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteisiin ja lapsivaikutusten arviointiin sekä huomioimaan lasten oikeudet entistä paremmin. Uskon, että ensimmäisen eteläpohjalaisena kuntana saatu tunnustus lisää entisestään Isonkyrön vetovoimaa lapsiperheiden valitessa asuinpaikkaansa”, toteaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää.

 

”Olen erittäin iloinen, että tunnustus on nyt saatu. Työ on ollut pitkä ja vaativa ja toki se myös jatkuu. On ollut hienoa nähdä koordinaatioryhmän työskentelyn kehittyminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen. Meillä on ollut tehokkaat koordinaattorit ja onneksi toimintaan on nyt saatu myös työaikapanostusta. Tästä on hyvä jatkaa työtä isokyröläisten lasten ja lapsiperheiden hyväksi ”, iloitsee johtava rehtori Susanna Pietikäinen.

 

Perustietoa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista 

 

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille.

 

Suomessa mallissa mukana on tällä hetkellä 59 kuntaa, ja se tavoittaa 55 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

 

Lisätietoja antavat:

 

Isonkyrön kunta                                                 

Susanna Pietikäinen johtava rehtori            

puh. 0500 560 363                                            

susanna.pietikainen@edu.isokyro.fi             

www.isokyro.fi   

 

Suomen UNICEF   

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija    

puh. 050 5760 2293

sanna.koskinen@unicef.fi                                  

www.lapsiystavallinenkunta.fi


Takaisin uutisiin