Ajankohtaista

Ajankohtaista

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa


21.12.2022

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa


Talousvesi:

Isonkyrön kunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueella vesilaitosten toiminta on varmistettu automaattisesti toimivilla varavoimakoneilla.


Varavoimavarmistusta ei kuitenkaan ole Peippoosen ja Kortesluoman paineenkorotusasemilla, näillä alueilla vedenjakelussa tulee todennäköisesti esiintymään ongelmia sähkökatkojen
aikana. Pyydämme kaikkia asiakkaitta käyttämään sähkökatkon aikana vettä säästeliäästi, pystyäksemme minimoimaan sähkökatkon aiheuttamat ongelmat vesijohtoverkostossa.

 

Mikäli tulevan sähkökatkon aika on tiedotettu ennakkoon, suosittelemme kuitenkin
varaamaan juoma- ja ruoanvalmistuksessa tarvittavaa vettä ennakkotiedon mukaisen sähkökatkon ajalle.


Jätevesi:

Isonkyrön kunnan viemäriverkoston toiminta-alueella on noin viisikymmentä
jätevedenpumppaamoa. Pumppaamoilla ei ole varavoimakoneita, joten sähkökatkon aikana pumppaamot pysähtyvät.


Sähkökatkon aikana kunnan viemäriverkostoon liitetyillä kiinteistöillä tulee välttää jätevesien syntymistä.


Välttäkää sähkökatkon aikana seuraavia toimintoja;
 *  Suihkussa käyminen
 *  WC-huuhtelu
 *  Käsitiskien tiskaaminen
 *  Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö


Isonkyrön kunta
Vesihuoltolaitos


Takaisin uutisiin