Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 26.04.2022 Hyvinvointipalveluissa otetaan käyttöön uusia palveluita kuntalaisten terveysliikunnan edistämiseksi


26.04.2022

HYVINVOINTIPALVELUISSA OTETAAN KÄYTTÖÖN UUSIA PALVELUITA KUNTALAISTEN
TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMISEKSI


Isonkyrön kunnassa käynnistyi maaliskuun 2022 alussa ”Isonkyrön ikiliikkuja” -niminen hanke, johon saimme myös valtionavustusta. Hankekauden aikana joulukuun 2022 loppuun mennessä luomme ja otamme käyttöön liikuntaneuvonnan palveluketjun varttuneille. Varttuneiden kanssa saatavan kokemuksen myötä neuvontaa on tarkoitus tarjota laajemmin muillekin kuntalaisryhmille, kattaen tavalla tai toisella koko kunnan väestön.

 

Hyvinvointiohjaaja Maria Vaaranmaa aloitti Isonkyrön kunnan osa-aikaisena hyvinvointiohjaajana
11.4.2022. Maria on koulutukseltaan liikunnanohjaaja ja työskentelee hankkeen ajan
erityisesti liikuntaneuvonnan palveluketjun suunnittelussa ja käynnistämisessä.
Marialle voi esittää kysymyksiä tiedotteen lopussa olevien yhteystietojen kautta.
Maria työskentelee osapäiväisesti ja soittaa takaisin jos häntä yrittää tuloksetta
tavoitella.


Liikuntavälinelainaamo Isonkyrön ikiliikkuja -hankkeen myötä kirjastolle perustetaan liikuntavälinelainaamo, johon ensimmäiset välineet tulevat lainattaviksi lähiviikkojen aikana. Välineistöä on suunniteltu myös varttuneita, erityisryhmiä ja lapsiperheitä ajatellen.
Lainaamon on tarkoituksena tarjota lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille.


Liikuntaneuvonta Liikuntaneuvonta tulee olemaan pilottivaiheessa suunnattu varttuneille. Neuvonta
kohdistetaan vähän liikkuviin ihmisiin, joilla on liikkumattomuutta ja/tai liikkumisen
hankaluuksia arjessaan. Liikuntaneuvontaan on suunniteltu lähetekäytäntöä, jossa
terveyden tai hyvinvoinnin ammattilainen seuloo eniten neuvonnasta hyötyviä.

 

Kunnan tarjoamat ryhmät Kunta tarjoaa jatkuvasti ilmaisia liikuntaryhmiä kuntalaisille. Tämä tarjonta löytyyosoitteesta https://isokyro.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/liikuntakalenteri/ ja
varttuneille suunnattu kalenteri osoitteesta https://isokyro.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/varttuneet/.


Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia liikuntaryhmien suhteen. Aiemman
palautteen perusteella on lisätty kaksi kuntosaliryhmää Kyrönmaan Power Clubille
ja ulkoliikuntaryhmiä tarjotaan vielä kevään aikana.

 


Lisätietoja antavat:
Kimmo Kaunisto

vs. hyvinvointijohtaja

puh. 050 406 2222

 

Maria Vaaranmaa

hyvinvointiohjaaja

puh. 050 569 1273


Takaisin uutisiin