Maksut

Asuminen ja ympäristö » Rakentaminen » Maksut

Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 145 § ja muut säännökset).

 
Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut, voimassa 1.3.2020 alkaen