Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tiedote Eepos-kirjastojen asiakaskyselyn tuloksista


14.12.2023

Kirjasto keräsi kiitosta ja kehitysideoita


Kirjaston asiakaskysely toteutettiin tänä vuonna osana Eepos-kirjastojen yhteistä hanketta. Kysymykset keskittyivät asiakaspalveluun ja asiakkaan kokemukseen kirjastosta. Oma kyselynsä oli myös heille, jotka eivät käytä kirjastoa lainkaan. Asiakaskysely oli avoinna loka-marraskuussa ja se keräsi Eepos-kirjastojen alueella yhteensä 1996 vastausta. Isossakyrössä vastauksia kertyi 101 kappaletta. Kiitos jokaiselle vastaajalle arvokkaasta palautteesta!


Kirjaston ei-käyttäjiltä saatiin 30 vastausta. Esteenä kirjaston käytölle koettiin ensisijaisesti vastaajan omaan ajankäyttöön ja elämäntilanteeseen liittyvät haasteet. 25 % ei-käyttäjistä koki, ettei tarvitse kirjastoa ja 18 % piti aukioloaikoja käytön esteenä. Kirjaston kuitenkin koettiin olevan tärkeä palvelu ja kirjaston olevan kaikille. Vastauksissa liitettiin kirjasto tiiviisti lukemiseen, eikä esimerkiksi tapahtumia, esinelainoja, laitteita tai tiloja mainittu lainkaan.


Tyytyväisiä kirjaston käyttäjiä


Isossakyrössä kirjastoa käyttävistä vastaajista 53 % oli työikäisiä, 19 % yli 65-vuotiaita ja 16 % nuoria aikuisia. Lapsia vastaajista oli 4 % ja nuoria 7 %. 80 % vastaajista oli naisia.


Eepos-kimpan palveluista käytetyin oli Eepos-verkkokirjasto. Verkkokirjastoa ilmoitti käyttävänsä 57 % Isonkyrön vastaajista. Toiseksi eniten käytettiin mahdollisuutta lainata ja palauttaa aineistoa missä tahansa Eepos-kirjastossa sekä seutuvarausta, joita oli käyttänyt noin puolet vastaajista. Seutuvarausta toivottiin useissa palautteissa maksuttomaksi, jotta jokaisen olisi mahdollista saada kaikki haluamansa aineistot käyttöönsä. Vain 26 % Isonkyrön vastaajista kertoi käyttäneensä Eepos-kirjastojen e-aineistoja.

 

Tyytyväisyys aukioloaikoihin, tiloihin ja palveluihin vaihteli eri kirjastojen ja ikäryhmien välillä. Kaikista vastaajista 52 % oli erittäin tyytyväisiä aukioloaikoihin, 57 % tiloihin ja 63 % palveluihin. Isossakyrössä lähes 74 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin (täysin tyytymättömiä 0 %) ja aukioloaikoihin 63 %. Vähiten Isossakyrössä oltiin tyytyväisiä kirjastomme tiloihin (60 % erittäin tyytyväisiä, tyytymättömiä 4 %). Kirjastojen viihtyisyyttä ja tiloja kommentoitiin runsaasti avoimissa vastauksissa. Isossakyrössä kiinnitettiin huomiota mm. ahtauteen sekä meluisuuteen. Rauhallista työskentelytilaa kaivattaisiin lisää, samoin viihtyisyyttä esimerkiksi lastenosastolle. 64 % vastaajista piti Isonkyrön kirjaston tiloja nykyisellään erittäin viihtyisinä, kun taas 3 % vastaajista oli viihtyisyydestä eri mieltä.


Henkilökuntaa kaivataan itsepalvelun rinnalle


87 % kyselyyn vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämistä tunnen olevani tervetullut kirjastoon ja kirjasto on turvallinen. 84 % koki, että kirjastossa on helppo asioida. Asioinnin helppous korostui myös avoimissa palautteissa, joissa omatoimikirjastoa kiiteltiin runsaasti. Lisäksi tuotiin esille, että omatoimikirjastojen käytäntöjen tulisi olla yhtenäiset koko Eepos-alueella ja omatoimisopimus pitäisi pystyä tekemään kerralla kaikkiin kirjastoihin.


Isossakyrössä jopa 89 % vastanneista oli täysin samaa mieltä siitä, että henkilökunta on palvelevaa, mutta vain 76 % koki, että henkilökunta on hyvin saatavilla. Kysyttäessä millaista palvelua toivot, vastauksissa korostui henkilökunnan tärkeys itsenäisen asioinnin rinnalla. Useissa palautteissa kommentoitiin, että henkilökunnan toivotaan olevan läsnä ja käytettävissä, vaikka asiakas suosiikin itsenäistä asiointia.


Henkilökunnalta kaivattiin tukea tiedonhakuun, suosituksia aineistoista ja palveluista sekä apua omatoimikirjaston käytössä. Erityisesti alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat toivoivat henkilökohtaista palvelua sekä henkilökunnan aktiivisuutta ja suosituksia.


Asiakkaat mukaan kehittämään tulevaisuuden kirjastoja


Heikoiten kirjastot menestyivät asiakkaiden osallistamisessa. Vajaa puolet Isonkyrön vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että he voivat vaikuttaa kirjaston aineistoihin, palveluihin ja tapahtumiin. Kyselyn tulokset vahvistivat sitä, mitä ennakkoon ounastelimmekin: kirjaston käyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä, mutta tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Siksi kirjastoammattilaiset eivät voi yksin tehdä kehitystyötä. Yhteistyössä kuntalaisten kanssa syntyy monipuolisempi kirjasto, jonka yhä useampi voi kokea omakseen.


Lisätietoja:

Hyvinvointijohtaja Nina Herd p. 050 300 4628

Kirjasto- ja kulttuurisihteeri Elina Kupari p. 050 3142352


Projektipäällikkö Paula Nurmesniemi p. 040 664 0682
Parasta palvelua – Eepos -hanke


Takaisin uutisiin