Varhaiskasvatuksen tietopankki

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Tietoa varhaiskasvatuksesta

Lapsi varhaiskasvatuksessa

 

 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Päämääränä on, että lapsille kehittyy kyky ajatella, oppia, osallistua, vaikuttaa, toimia vuorovaikutuksessa ja huolehtia itsestään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsillepositiivisia oppimiskokemuksia. Toimiva yhteistyö perheen kanssa on varhaiskasvatuksen toiminnan lähtökohta. 

 

Yhteistyö perheen kanssa voi olla mm.:
- aloituskeskustelut ja tutustuminen
- juttutuokioita lasta tuotaessa ja haettaessa
- puhelinkeskusteluja ja kirjallisia viestejä
- osallistumista vanhempainiltoihin, retkiin, juhliin jne.
- lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja vasukeskustelut

 

Mikäli lapsi tarvitsee tukitoimia kehityksessään ja oppimisessaan, toivotaan vanhempien toimittavan riittävät asiantuntijalausunnot varhaiskasvatuksen järjestämistä varten.  Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa