Kunnanvaltuuston pykälähakemisto 2020

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » Kunnanvaltuuston pykälähakemisto 2020

KVALT 23.1.2020

 

3 § Rakennustyönt valvonnasta perittävät maksut

4 § Sidonnaisuusilmoitukset

5 § Eroanomus luottamustoimista

6 § Eroanomus luottamustoimista

7 § Valtuuston tulevat kokouspäivät

8 § Valtuustoaloite

 

KVALT 27.5.2020

 

11 § Kunnanjohtajan johtajasopimus / painopisteiden toteutuminen 2019 ja painopisteet 2020

12 § Eroanomus luottamustoimista

13 § Eroanomus luottamustomisto

14 § Rakennusjärjestys

15 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
16 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilintpäätöksestä

17 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

18 § Vuoden 2019 tilinpäätös

 

KVALT 10.9.2020

21 § Osavuosiraportti 1-3/2020 ja toimenpiteet sen johdosta
22 § Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen
23 § Esitys uudeksi pientukimuodoksi Kyrönmaanlaisille yrityksille sekä Yhyres-kehittämisyhdistyksen kuntarhoitus siirtymäkaudella

24 § Valtuutettujen lukumäärä

 

KVALT 12.11.2020

27 § Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2021 alkaen

28 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019/toimenpiteet

29 § Tuloveroprosentin vahvistaminen

30 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

31 § Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen

32 § Vesihuoltolaitoksen taksan korotus

33 § Sidonnaisuusilmoitukset

 

KVALT 17.12.2020

36 § Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen

37 § Eroanomus luottamustoimesta

38 § Jäsenen valitseminen Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon

39 § Ilmoitusasiat