Ohjaus- ja tukipalvelut

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Ohjaus- ja tukipalvelut

Ohjaus- ja tukipalvelut

Ohjaus- ja tukipalvelujen muotoja kunnassamme peruskoulun aikana voivat olla:

  • opetuksen eriyttäminen ja tukeminen, joiden tueksi laaditaan OPS
  • opetuksen yksilöllistäminen, mitä varten laaditaan HOJKS
  • yleisopetuksen ja pienluokkaopetuksen yhteistyö
  • samanaikaisopetus
  • psykologipalvelut
  • toimintaterapia
  • fysioterapia
  • oppilashuollon tuki
  • lastensuojelun sosiaalityöntekijän tuki
  • peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen yksilöllinen suunnittelu ja neuvonta