Varhaiskasvatusyksiköt

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Varhaiskasvatusyksiköt

Päiväkodit

 

Päiväkodeissa varhaiskasvatus on monipuolista, se tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotuksiin, joilla tuetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

 

Päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä. Lapsiryhmän muodostamiseen vaikuttavat esim. lapsen ikä, sisarussuhteet ja/tai tuen tarpeet. Ryhmät ovat pedagogisesti tarkoituksen mukaisia. Niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien  enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Pedagogiikasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat.

 

 

 

 

 

Ryhmikset

 

Ryhmisten toiminta on kodinomaista ja pienryhmätoiminta on keskeisessä osassa päivää. Vastaava ryhmäperhepäivähoitaja on vastuussa pedagogisesta toiminnasta yhdessä aluevastaavan kanssa.

 

Vuorohoitoa toteutetaan yhdessä ryhmiksessä. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, vaan lapsen hoitoaika muodostuu huoltajien yhteen sovitettujen opiskelu- / tai työaikojen mukaan.

 

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarkoittaa hoitajan omassa kodissa annettavaa varhaiskasvatusta, jossa kodinomaisuus tarjoaa luonnollisen ympärstön lapsen kasvuun ja kehitykseen. Omassa kodissaan työskentelevällä hoitajalla voi olla yhtä aikaisesti hoidossa neljä lasta. Pieni ryhmä mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja huolenpidon sekä vahvistaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

Hoitopäivän aikana perhepäivähoidossa leikitään, ulkoillaan, askarrellaan, lauletaan, syödään ja välillä levätään. Lisäksi perhepäivähoitaja osallistuu lasten kanssa kunnan järjestämille kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin, retkille sekä erilaisiin yhteisiin juhliin (esim. joulukirkko).