Joustava ryhmittely ja tiimiopettajuus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Joustava ryhmittely ja tiimiopettajuus

Joustava ryhmittely ja tiimiopettajuus

JOUSTAVA RYHMITTELY

 

Joustava ryhmittely tarkoittaa oppilaiden uudelleenryhmittelyä esimerkiksi osaamisen, oppimistyylin tai aiheen mukaan.

Joustavat opetusryhmät ovat eräs keino vaikuttaa oppilaan oppimisympäristöön niin, että eriyttävien opetusmenetelmien käyttäminen helpottuu. Tarkoituksena on parantaa sekä opetuksen laatua että oppimista.

 

TIIMIOPETTAJUUS

 

Tiimiopetus on suppeimmillaan yhteissuunniteltu tunti/jakso, jossa kaksi tai useampi opettaja jakavat suunnitteluvastuun, mutta opettavat aiheet itsenäisesti omille ryhmilleen.

Laajimmillaan tiimiopetus on yhteissuunnittelua, -opettamista ja -arviointia sekä opetustilanteen jälkeistä kollegiaalista keskustelua ja vertaispalautetta. Tarkoituksena on parantaa sekä opetuksen laatua että oppimista.