Kiusaamisen vastainen malli

Varhaiskasvatus ja koulutus » Kiusaamisen vastainen malli

Isonkyrön kiusaamisen vastainen malli

 

Isossakyrössä otetaan vuoden 2023 alussa käyttöön Isonkyrön kiusaamisen vastainen malli. Malli on luotu vuoden 2022 aikana ja sen tarkoituksena on tehostaa kiusaamiseen puuttumista ja vähentää kiusaamista. Alla olevasta painikkeesta voit tarkastella mallia kokonaisuudessaan.

Kiusaamisen vastainen malli, Isokyrö

 

 

Mallissa kuvataan, millaisen toimintaprosessin vaiheiden kautta kiusaamisepäilyitä ryhdytään selvittämään. Sen lisäksi kuvataan kiusaamiseksi selvityksessä osoittautuneen tilanteen selvittämisen vaiheet, jotka ovat tiivistettynä seuraavat:

 

 

1. Mitä on tapahtunut? Epäasiallisen käyttäytymisen selvittäminen.

    

2. Tilannearvio ja ensitoimintasuunnitelman tekeminen.

 

3. Selvitystyö ja kestävän ratkaisun rakentaminen.

 

4. Tilanteen seuranta ja turvallisuuden ylläpitäminen

 

 

Mallin arvopohja

Mallin arvopohja on luotu yhteistyössä sivistyspalveluiden, nuorisovaltuuston ja vanhempainyhdistysten kesken. Kukin taho on saanut mahdollisuuden ehdottaa arvoja mallin perustaksi.

 

Mallin arvoiksi nousivat:

 

1. Positiivisuus

 

2. Avoimuus

 

3. Inhimillisyys

 

4. Yhteistyö ja asiallisuus

 

5. Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys

 

5. Ratkaisukeskeisyys