Hakeminen ja hoitomaksut

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Hakeminen ja hoitomaksut

Hakeminen ja hoitomaksut

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus täytetään sähköisesti https://isokyro.daisynet.fi/eDaisy

Varhaiskasvatuspaikan hakemuslomakkeita otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemukset tulee jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuspalvelun tarpeen alkamista.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on myös yksityinen päiväkoti Pilke. Huoltajat voivat myös valita alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen.

 

Tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio,  p. 050 439 4033.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
1.8.2024 alkaen

Jos perheen tulotiedot, perhekoko tai hoitotuntien tarve muuttuvat, ilmoittakaa muutoksista https://isokyro.daisynet.fi/eDaisy kautta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 311 €/kk ja alin perittävä maksu on 30 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 €/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta.

 

Tulorajat 1.8.2024 alkaen (Sivistyslautakunta 23.1. 2024 § 4)

 

Perheen koko Tuloraja* bruttotulot/kk Maksu % Ylin maksu  (311€) bruttotuloilla/kk
2 4 066 € 10,7 6 818 €
3 5 245 € 10,7 7 997 €
4 5 956 € 10,7 8 708 €
5 6 667 € 10,7 9 419 €
6 7 376 € 10,7 10 128 €

 

*tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu.

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien.

 

Jos perheesi bruttotulot ylittävät enimmäismaksun tulorajan, tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa. Hyväksy siinä tapauksessa enimmäismaksu, kun teet hakemuksen eDaisyssa.

 

Tarkemmat tiedot hoitomaksuista ja laskutusperusteista tästä.