Hakeminen ja hoitomaksut

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatushakemus täytetään sähköisesti https://isokyro.daisynet.fi/eDaisy.  viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on myös yksityinen päiväkoti Pilke. Huoltajat voivat myös valita alle 3-vuotialle lapselle kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, p. (06) 470 1223.

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 alkaen

Laki uusista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on astunut  voimaan 1.1.2018.

Jos perheen tulotiedot, perhekoko tai hoitotunnit muuttuvat, ilmoittakaa muutoksista sähköisesti Daisynetin kautta.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan asiakasmaksulain muutosten myötä perheen toisesta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajoihin perhekoon mukaan tulee myös muutos. Tulorajat 1.8.2018

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksu %  Alin maksu  (27€) tuloilla  Ylin maksu  (289€) tuloilla
2 2012 10,7 2264€ 4722€
3 2713 10,7 2965€ 5423€
4 3080 10,7 3332€ 5790€
5 3447 10,7 3699€ 6157€
6 3813 10,7 4065€ 6523€

Tulorajakorotus seuraavista lapsista 138€

Tarkemmat tiedot hoitomaksuista ja laskutusperusteista tästä.