Hakeminen ja hoitomaksut

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Hakeminen ja hoitomaksut

Hakeminen ja hoitomaksut

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus täytetään sähköisesti https://isokyro.daisynet.fi/eDaisy

Varhaiskasvatuspaikan hakemuslomakkeita otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemukset tulee jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuspalvelun tarpeen alkamista.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on myös yksityinen päiväkoti Pilke. Huoltajat voivat myös valita alle 3-vuotialle lapselle kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen.

 

Tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio,  p. 050 439 4033.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
1.8.2022 alkaen

Jos perheen tulotiedot, perhekoko tai hoitotuntien tarve muuttuvat, ilmoittakaa muutoksista https://isokyro.daisynet.fi/eDaisy kautta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta.

 

Tulorajat 1.8.2022

 

Perheen koko Tuloraja* bruttotulot/kk Maksu % Alin maksu  (28€) tuloilla Ylin maksu  (295€) tuloilla
2 2913 10,7 3172 € 5670 €
3 3758 10,7 4017 € 6515 €
4 4267 10,7 4526 € 7024 €
5 4777 10,7 5036 € 7534 €
6 5284 10,7 5543 € 8041 €

 

*tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu.

 

Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 € kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

 

Jos perheesi bruttotulot ylittävät enimmäismaksun tulorajan, tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa. Hyväksy siinä tapauksessa enimmäismaksu.

 

Tarkemmat tiedot hoitomaksuista ja laskutusperusteista tästä.