Unicef

Varhaiskasvatus ja koulutus » Unicef Lapsiystävällinen kunta

 

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille.
Suomessa jo 53 kuntaa kehittää lapsiystävällisyyttään UNICEFin tuella. Lapsiystävällinen kunta -malli tavoittaa 53 % Suomessa asuvista lapsista. 18 kuntaa on tähän mennessä saanut tunnustuksen.

Isonkyrön kunta on tullut valituksi v. 2019 UNICEFin lapsiystävällinen kunta mallin mukaiseen työskentelyyn, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

 

 

Ajankohtaista:

Isokyrö on edennyt lapsiystävällinen kunta mallissa portaittain eteenpäin. Olemme määrittäneet Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet, eli laatineet toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. UNICEF on hyväksynyt suunnitelman ja nyt toteutamme sitä vaiheittaisesti tavoitteisiin kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Tavoitteena on saada Lapsi yställinen -kunta tunnustus keväällä 2024.

 

Lisätietoa mallista löytyy Etusivu | UNICEF (lapsiystavallinenkunta.fi)

 

 

Lapsiystävällinen kunta mallin kehittämistyöstä vastaa monialainen koordinaatioryhmä, johon kuuluu:

Susanna Pietikäinen, johtava rehtori

Jaana Järvi-Laturi, hallintojohtaja

Nina Herd, hyvinvointijohtaja

Sinikka Tapio, varhaiskasvatusjohtaja

Jukka Kosonen, insinööri

Sirkku Loukola, luottamushenkilö

Mari Rajamäki, perehekeskus koordinaattori

Erika Koivuniemi, perhetyöntekijä

Satu Linjamäki, MLL Isonkyrön paikallisyhdistys

Hanna Korpitie, lastenneuvolan terveydenhoitaja

Eero Kurunsaari, nuorisovaltuuston pj.

Kirsi Palenius, esiopettaja

Maija Aulin, varhaiskasvatuksen opettaja