Perhekeskus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perhekeskus

Perhekeskuksesta kaikki lasten ja perheiden palvelut

Perhekeskus toimii lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävänä sekä varhaista tukea tarjoavana palvelukokonaisuutena.

 

Perhekeskuksen yhdyshenkilöt

Verkostoituneen perhekeskuksen kooordinoijana toimiin poikkihallinnollinen johtoryhmä. Asiakkaan ympärille kerätään tarvittava verkosto, koko perheverkoston alueelta.

 

Yhteyshenkilöinä perhekeskustiimissä toimivat;

Kaisa Pakkala, neuvola                 puh. 06 425 5743

Elina Jaskari, varhaiskasvatus   puh. 050 365 7503

Pekka Kuivasmäki, koulut             puh. 050 444 4081

Aila Ojala, perhetyö                       puh. 050 408 9495

 

Yhteydenotot Ma-Pe klo 9.00-15.00 joko puhelimitse tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@isokyro.fi

 

 

 

Isonkyrön perhekeskus on verkostomainen. Verkostoimaisessa perhekeskuksessa palvelut viedään mahdollisimman lähelle asiakasta, joissa painopiste on peruspalveluissa. Palvelut eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat olleet jo pitkään perheiden käytettävissä.

 

Isonkyrön perhekeskuksen verkostoon kuuluvat seuraavat lasten ja perheiden palvelut:

Äitiys– ja lastenneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta

Eroauttaminen

Perheoikeudelliset palvelut

Perusturvan lapsiperheiden palvelut

Aikuisten sosiaalityö

Nuorisotyö

Lisäksi perhekeskuksen verkostoon kuuluvat:

  • varhaiskasvatus ja opetus (opetus- ja kasvatushenkilöstö), varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) , oppilas- ja opiskelijahuolto ( nuorisokuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja sekä kouluterveydenhoitaja), tukioppilastoiminta ja erityisopetus
  • järjestöt, seurakunta ja koulupoliisi

Perhekeskustoiminta on yhteistyötä

Perhekeskuksessa toimitaan lapsi- ja perhelähtöisesti tiiviisti yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden välillä. Tärkeää on, ettei perheen tarvitse asioida usean eri toimijan kanssa erikseen, vaan perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, monialaista yhteistyötä tehden. Perheen tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteiset arvot ja yhteinen lapsikäsitys sekä toimintaperiaatteet ovat keskeisiä tekijöitä toimivan yhteistyön kannalta.

Lisäksi yhteistyö kumppaneina on seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, poliisi sekä muita järjestöjä. Kaikki ovat sitoutuneita yhteiseen verkostomaiseen perhekeskustoimintaan.

 

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta

Kohtaamispaikkatoimintaa ovat erilaiset vertaisryhmät, kerhot, palvelut, kuten kirjasto, nuorisotila ja perhekahvila. Kohtaamispaikat tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuuden vertaistoimintaan, yhdessäoloon sekä varhaiseen tukeen. Kohtaamispaikkoja kehitetään yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Toimintakalenteri (tulossa)

 

PERHEILLE TIETOA

www.mll.fi/vanhemmille

 


www.isonkyronsrk.fi/tule-mukaan/lapsille ja lapsiperheille

 


www.neuvokasperhe.fi

 


www.familyboost.fi

 

 

STM Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

THL lapset, nuoret ja perheet/peruspalvelut/perhekeskus