Perhekeskus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perhekeskus

HOX HOX!!!

Perheneuvojat ratkovat korona-arjen ongelmia suorassa lähetyksessä. Kysymyksiä on mahdollisuus lähettää anonyymisti etukäteen. Katso lisätietoja täältä.

 

Perhekeskuksesta kaikki lasten ja perheiden palvelut

Perhekeskus toimii lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävänä sekä varhaista tukea tarjoavana palvelukokonaisuutena.

 

Perhekeskus on verkostomainen ja yhteistyötä tekevät; varhaiskasvatus, avoin perhetupa, neuvolat, perheneuvola, oppilashuolto, koulut, lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevät sosiaalityön palvelut, seurakunta sekä eri järjestötoimijat.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • vanhemmuuteen
  • parisuhteeseen
  • lastenkasvatukseen
  • arjesta selviytymiseen ja perheesi tai omaan jaksamiseen
  • taloudellisiin asioihin
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen
  • päihde- ja/tai mielenterveysongelmiin
  • äkilliseen avun tarpeeseen tai kriisitilanteisiin

 

Perhekeskuksen yhdyshenkilöt

Kaisa Pakkala,neuvola                                          Elina Jaskari, varhaiskasvatus

p. 044 4750 531                                                          p. 050 365 7503

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi                            etunimi.sukunimi@isokyro.fi             

 

Iiris Ruotsalainen, kouluikäiset                           Aila Ojala, perhetyö

p.  050 340 0815                                                       p. 050 408 9495

etunimi.sukunimii@edu.isokyro.fi                     etunimi.sukunimi@isokyro.fi

 

Yhteydenotot Ma-Pe klo 9.00-15.00 joko puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

 

 

Perhekeskustoiminta on yhteistyötä

Perhekeskuksessa toimitaan lapsi- ja perhelähtöisesti tiiviisti yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden välillä. Tärkeää on, ettei perheen tarvitse asioida usean eri toimijan kanssa erikseen, vaan perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, monialaista yhteistyötä tehden. Perheen tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteiset arvot ja yhteinen lapsikäsitys sekä toimintaperiaatteet ovat keskeisiä tekijöitä toimivan yhteistyön kannalta.

 

Lisäksi yhteistyö kumppaneina on seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, poliisi sekä muita järjestöjä. Kaikki ovat sitoutuneita yhteiseen verkostomaiseen perhekeskustoimintaan.

 

 

PERHEILLE TIETOA

www.mll.fi/vanhemmille

 


www.isonkyronsrk.fi/tule-mukaan/lapsille ja lapsiperheille

 


www.neuvokasperhe.fi

 


www.familyboost.fi

 

 

THL lapset, nuoret ja perheet/peruspalvelut/perhekeskus