Perhekeskus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perhekeskus

Perhekeskuksesta kaikki lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluita on kehitetty valtakunnallisesti Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) johdolla. Isossakyrössä olemme

 

kehittäneet ja kehitämme perhekeskustoimintaa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa – paitsi kansallisten linjausten mukaan, ennen kaikkea lasten, nuorten ja perheiden tarpeista lähtien.

Perhekeskuksen tarkoituksena on verkostoida lasten ja perheiden palvelut yhdeksi matalan kynnyksen palvelukokonaisuudeksi. Uudistus tuo palvelut entistä lähemmäksi kaikenikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä arkea. Perhekeskus toimii lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävänä sekä varhaista tukea tarjoavana palvelukokonaisuutena.

 

 

 

 

Isonkyrön perhekeskus on verkostomainen. Verkostoimaisessa perhekeskuksessa palvelut viedään mahdollisimman lähelle asiakasta, joissa painopiste on peruspalveluissa. Palvelut eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat olleet jo pitkään perheiden käytettävissä.

 

Isonkyrön perhekeskuksen verkostoon kuuluvat seuraavat lasten ja perheiden palvelut:

Äitiys– ja lastenneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta

Eroauttaminen

Perheoikeudelliset palvelut

Perusturvan lapsiperheiden palvelut

Aikuisten sosiaalityö

Nuorisotyö

Lisäksi perhekeskuksen verkostoon kuuluvat:

  • varhaiskasvatus ja opetus (opetus- ja kasvatushenkilöstö), varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) , oppilas- ja opiskelijahuolto ( nuorisokuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja sekä kouluterveydenhoitaja), tukioppilastoiminta ja erityisopetus
  • järjestöt, seurakunta ja koulupoliisi

Perhekeskustoiminta on yhteistyötä

Perhekeskuksessa toimitaan lapsi- ja perhelähtöisesti tiiviisti yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden välillä. Tärkeää on, ettei perheen tarvitse asioida usean eri toimijan kanssa erikseen, vaan perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, monialaista yhteistyötä tehden. Perheen tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteiset arvot ja yhteinen lapsikäsitys sekä toimintaperiaatteet ovat keskeisiä tekijöitä toimivan yhteistyön kannalta.

Lisäksi yhteistyö kumppaneina on seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, poliisi sekä muita järjestöjä. Kaikki ovat sitoutuneita yhteiseen verkostomaiseen perhekeskustoimintaan.

 

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta

Kohtaamispaikkatoimintaa ovat erilaiset vertaisryhmät, kerhot, palvelut, kuten kirjasto, nuorisotila ja perhekahvila. Kohtaamispaikat tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuuden vertaistoimintaan, yhdessäoloon sekä varhaiseen tukeen. Kohtaamispaikkoja kehitetään yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Toimintakalenteri (tulossa)

 

Perhekeskuksen yhdyshenkilöt

Verkostoituneen perhekeskuksen koordinoijana toimiin nimetty poikkihallinnollinen johtoryhmä. Asiakkaan ympärille kerätään tarvittava verkosto, koko perhekeskusverkoston alueelta.

 

Yhteyshenkilöinä perhekeskustiimissä toimivat:

Kaisa Pakkala, neuvola                            puh. 06 425 5743

Elina Jaskari, varhaiskasvatus              puh. 050 365 7503

Pekka Kuivasmäki, koulut                        puh. 050 444 4081

Aila Ojala, perhetyö                                  puh. 050 408 9495

 

PERHEILLE TIETOA

www.mll.fi/vanhemmille

 


www.isonkyronsrk.fi/tule-mukaan/lapsille ja lapsiperheille

 


www.neuvokasperhe.fi

 


www.familyboost.fi

 

 

STM Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

THL lapset, nuoret ja perheet/peruspalvelut/perhekeskus