Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Tietoa varhaiskasvatuksesta » Varhaiserityiskasvatus

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Isonkyrön varhaiserityiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo) Elina Jaskari.


Toimenkuvaan kuuluu yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lasten huoltajien kanssa havainnoida lapsia/lapsiryhmiä ja tunnistaa lasten yksilöllisiä tuen tarpeita.  Tuen tarpeen ilmettyä suunnitella ja järjestää lapsille tarkoituksenmukaista tukea omassa lähiympäristössään. Yhteistyöhön kuuluu myös monialaista yhteistyötä kaikkien lapsen ohjaukseen, kuntouttamiseen ja opetukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa. 

 

Veo ohjaa, konsultoi sekä kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Lisäksi hän kartoittaa esiopetukseen siirtyvien lasten taitoja ja  osallistuu tiedonsiirtopalavereihin. Mikäli lapsi tarvitsee tukitoimia kehityksessään ja oppimisessaan, toivotaan vanhempien toimittavan riittävät asiantuntijalausunnot varhaiskasvatuksen järjestämistä varten.