Tietosuoja

Kunta ja hallinto » Asiointi » Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kansalaisten yksityisyyden suojaamista  sekä oikeuksien, etujen, vapauksien ja oikeusturvan turvaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. EU:n tietosuojauudistuksesta ja tietosuojasta löytyy lisää tietoa Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Mikäli havaitset Isonkyrön kuntaan kohdistuvan tietosuojaloukkauksen, ilmoita asiasta täyttämällä linkin takaa löytyvä lomake ja lähetä se tietosuojavastaavalle sähköpostitse.

 Isonkyrön kunnan tietosuojavastaava

 

Isonkyrön kunnan tietosuojavastaavana toimii insinööri Jukka Kosonen, etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi, puh. 050 356 4174.

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan julkishallinnon toimijan on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava seuraa organisaatiossa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, toimii tiedon- ja neuvonantajana sekä tekee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa. Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä, jos on kysymyksiä koskien henkilötietojen suojaa tai haluaa tarkistaa/korjata henkilötietojaan.

 

Tietosuojaselosteet

Organisaation on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.
Tietosuojaselosteet antavat tietoa kunnan hallussa olevista henkilörekistereistä  ja rekisteröidyn oikeuksista. Palvelualueet päivittävät jatkuvasti rekistereitään ja huolehtivat tietosuojaselosteiden ajantasaisuudesta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi pyytää jäljennöstä häntä koskevista henkilötiedoista, mahdollisista lokitiedoista ja hän voi vaatia väärien tietojen oikaisua tai poistoa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan palvelualueen yhteyshenkilölle (löytyy tietosuojaselosteista) tai tietosuojavastaavalle. Tietopyynnön voi toimittaa alla olevilla lomakkeilla.

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Tietojärjestelmän lokitietojen selvityspyyntö

 

Tietosuojaselosteet palvelualueittain

Hallintopalvelut
Työajanseuranta

Käydyt kehityskeskustelut
Luovutettujen huomionosoitusten matrikkeli
Luottamushenkilörekisteri
Pöytäkirjojen sähköinen jakaminen Gambit Docs
Sidonnaisuusrekisteri
Sijaisuusrekisteriin ilmoittautuminen, kesätyö

Sijaisuusrekisteriin ilmoittautuminen, yleinen
Taloushallinnon kirjanpito ja reskontra
Työnhakijaluettelot, hallinto
Työajan suunnittelu- ja laskentajärjestelmä Titania
Viranhaltijapäätökset
Väestötietojärjestelmä

 

Sivistyspalvelut

Henkilökuntarekisteri, Primus kouluhallintajärjestelmä
Kuraattorin asiakasrekisteri (tiedot ajalta ennen 1.1.2023)
Oppilasrekisteri, Primus kouluhallintajärjestelmä

Työnhakijaluettelot, sivistys
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy
Yläkoulun ja lukion avaintenhallintarekisteri

 

Perusturvapalvelut (tiedot koskevat aikaa ennen 1.1.2023)

Iäkkäiden palvelut

Kotipalvelun tukipalvelutuottajat
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

LifeCare ja SosiaaliEffica asiakastietojärjestelmät

Perheoikeudelliset palvelut

Päihdehuolto
Työikäisten palvelut

Työnhakijaluettelot, perusturva
Vammaispalvelun asiakasrekisteri

 

Hyvinvointipalvelut

(Eepos) Finna-palvelun asiakastietojen rekisteri
Etsivä nuorisotyö, parent-tietojärjestelmä
Hyvinvointilautakunnan avustus- ja palkintolistat
Kirjaston käsin täytettävät lainauslistat

Kuntotestien testausluettelot
Liikuntakampanjoiden osallistujalistat

Liikunta- ja kahviotilojen laskutuslistat
Liikuntatilojen vakiovuorot
Pakettipalvelujen lähetystiedot
Retkien, kurssien ja tapahtumien osallistujalistat

Seurojen ja yhdistysten yhteyshenkilöt

Tilavarauskalenteri

Työnhakijaluettelot, hyvinvointi

 

Tekniset palvelut

Asuntojen ja liiketilojen vuokraaminen
Avainrekisteri

Kameravalvonta
Katu- ja tieasiat
Kiinteistönomistajien yhteystiedot

Kiinteistötietojärjestelmä
Korjausavustukset

Kulunvalvonta
Kuntalaisaloitteet, tekninen

KuntaNet Väestörekisteri
Maa-ainesluvat
Osoitenumerointi
Rakennusvalvonnan lupa-asiointi
Tonttikaupat
Työnhakijaluettelot, tekninen
Vesi- ja jätevesiverkostojen liittämistä koskevat asiakirjat
Vesi- ja viemäriasiakasrekisteri
Viljelysmaiden vuokraaminen
Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelun valvontarekisteri


Isonkyrön Asuntovuokraus Oy

Asukasrekisteri
Asuntohakemusrekisteri