Tietosuoja

Kunta ja hallinto » Asiointi » Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kansalaisten yksityisyyden suojaamista  sekä oikeuksien, etujen, vapauksien ja oikeusturvan turvaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. EU:n tietosuojauudistuksesta ja tietosuojasta löytyy lisää tietoa Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Mikäli havaitset Isonkyrön kuntaan kohdistuvan tietosuojaloukkauksen, ilmoita asiasta täyttämällä linkin takaa löytyvä lomake ja lähetä se tietosuojavastaavalle sähköpostitse.

 Isonkyrön kunnan tietosuojavastaava

 

Isonkyrön kunnan tietosuojavastaavana toimii insinööri Jukka Kosonen, etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi, puh. 050 356 4174.

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan julkishallinnon toimijan on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava seuraa organisaatiossa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, toimii tiedon- ja neuvonantajana sekä tekee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa. Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä, jos on kysymyksiä koskien henkilötietojen suojaa tai haluaa tarkistaa/korjata henkilötietojaan.

 

Tietosuojaselosteet

Organisaation on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.
Tietosuojaselosteet antavat tietoa kunnan hallussa olevista henkilörekistereistä  ja rekisteröidyn oikeuksista. Palvelualueet päivittävät jatkuvasti rekistereitään ja huolehtivat tietosuojaselosteiden ajantasaisuudesta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi pyytää jäljennöstä häntä koskevista henkilötiedoista, mahdollisista lokitiedoista ja hän voi vaatia väärien tietojen oikaisua tai poistoa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan palvelualueen yhteyshenkilölle (löytyy tietosuojaselosteista) tai tietosuojavastaavalle. Tietopyynnön voi toimittaa alla olevilla lomakkeilla.

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Tietojärjestelmän lokitietojen selvityspyyntö

 

Tietosuojaselosteet palvelualueittain

Hallintopalvelut

Bonus uudis- ja perusparannuskohteisiin vuosina 1998-2014
Kulunvalvontarekisterikulunvalvonta rekisteri_ Isokyrö 2019
Käydyt kehityskeskustelut
Luovutettujen huomionosoitusten matrikkeli
Luottamushenkilörekisteri
Pöytäkirjojen sähköinen jakaminen Gambit Docs
Sidonnaisuusrekisteri
Sijaisuusrekisteriin ilmoittautuminen
Taloushallinnon kirjanpito ja reskontra
Työnhakijaluettelot
Työajan suunnittelu- ja laskentajärjestelmä Titania
Viranhaltijapäätökset
Väestötietojärjestelmä

 

Sivistyspalvelut

Koulupsykologin asiakasrekisteri
Kuraattorin asiakasrekisteri
Oppilasrekisteri, Primus kouluhallintajärjestelmä
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy
Yläkoulun ja lukion avaintenhallintarekisteri

 

Perusturvapalvelut

Aikuisten sosiaalityön asiakasrekisteri
Kamera- ja kulunvalvonta Palvelukeskus Laurila
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Kotipalvelun asiakasrekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lapsioikeudellisten palveluiden asiakasrekisteri
Lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Mielenterveys ja päihdeasioiden asiakasrekisteri
Omaishoidontuen asiakasrekisteri
Palvelukeskus Laurilan asiakasrekisteri
Palveluseteliyrittäjien ja yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteri
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Työikäisten palvelut
Vammaispalvelun asiakasrekisteri

 

Hyvinvointipalvelut

Eepos-kirjastojen tietojärjestelmä
Etsivä nuorisotyö, parent-tietojärjestelmä
Hyvinvointilautakunnan palkintolistat
Kirjaston lainauslistat
Kirjaston tietokoneiden varauslistat
Liikuntakampanjoiden osallistujalistat
Liikuntatilojen varaukset
Pakettipalvelujen lähetystiedot
Retkien, kurssien ja tapahtumien osallistujalistat
Uimahallin laskutettavien uintien listat

 

Tekniset palvelut

Asuntojen ja liiketilojen vuokraaminen
Avainrekisteri
Dymo-osoitetiedot
Katu- ja tieasiat
Kiinteistöluovutusilmoitukset
Kiinteistönomistajien yhteystiedot
Korjausavustukset
Kuntalaisaloitteet
Maa-ainesluvat
Osoitenumerointi
Rakennusvalvonnan lupa-asiointi
Tonttikaupat
Työnhakijat
Vapauttaminen vesijohtoon tai viemäriin liittymisvelvollisuudesta
Vesilaskutus
Viljelysmaiden vuokraaminen
Ympäristöluvat


Isonkyrön Asuntovuokraus Oy

Asukasrekisteri
Asuntohakemusrekisteri