Oppilaanohjaus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perusopetuksen vuosiluokilla 1 – 6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla ja vuosiluokilla 7 – 9 koulun oppilaanohjaajilla, mutta ohjaus kuuluu kaikkien toimijoiden tehtäviin ja moniammatillisuutta painotetaan erityisesti opiskelun nivelvaiheissa.