Kolmiportainen tuki

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Jokaiselle oppilaalle suunnattu yleinen tuki

 

Yleiseen tukeen kuuluu oppilaiden kohtaaminen yksilöinä ja tuen tarjoaminen tarvittaessa riittävän varhain. Yleisen tuen suunnittelun ja järjestämisen vastuu on ensisijaisesti luokanopettajan / aineenopettajan vastuulla. Tiivis yhteistyö huoltajien ja muiden oppilasta opettavien kanssa on tärkeässä asemassa jo alkuvaiheessa.

 

Erityisesti oppilaan oppimisvaikeuksissa opettavan opettajan rooli ensimmäisenä yleisen tuen antajana on tärkeä. Moninaiset eriyttämiskeinot, tiimiopettajuusmallit, joustavat ryhmittelyt ja oppilaalle suunnattu opiskelun ohjaus ovat tärkeitä varhaisen puuttumisen yleisen tuen malleja.

 

Erilaisista eriyttämistavoista on koottu oppimateriaalikeskukseen kansio, johon uusia ideoita lisätään. Oppimateriaalikeskuksessa on myös paljon ammattikirjallisuutta ja erilaisia havainnollistamismateriaaleja tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Oppimateriaalikeskus toimii lainausperiaatteella ja on koko kunnan opetushenkilöstön sekä päiväkodin henkilökunnan käytössä.