2019 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2019 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

KVALT   14.2.2019

 

3 §  Korttelin 110 kaavamuutos
4 §  Sidonnaisuusilmoitukset
5 §  Valtuuston tulevat kokouspäivät

Valtuustoaloite

Keskustan valtuustoryhmän järjestäytyminen

Valtuustoaloite

Perussuomalaisten valtuustoryhmän järjestäytyminen

 

KVALT 23.5.2019

8 §  Kunnanjohtajan johtajasopimus / painopisteiden toteutuminen 2018 ja painopisteet 2019
9 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloiteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
10 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2018 tilinpäätöksessä
11 § Vuoden 2018 tilinpäätös
12 § Kotouttamisohjelma 2019-2023
13 § Varavaltuutetun määrääminen
14 § Varavaltuutetun määrääminen
15 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
16 § Kunnanhallituksen valitseminen
17 § Eroanomus luottamustoimista
18 § Henkilöresurssien lisätarve hyvinvointipalveluissa / organisaatiomuutoksen hyväksyminen
19 § Omatoimikirjaston investointihankkeen talousarvion muutosesitys
20 § Määrärahahakemus Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen
Valtuustoaloitteet

 

KVALT 14.11.2019

23 § Eroanomus luottamustoimista
24 § Kuntatodistusohjelman perustaminen
25 § Isonkyrön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
26 § Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertumuksesta
27 § Eroanomus luottamustoimista
28 § Hallintosäännön hyväksyminen
29 § Marttilantien ja Piiloluolantien PLV 113-362 kunnallistekniikan rakentamisen lisätyöt, urkka-ajan jatkaminen ja talousarviomuutos

30 § Tervajoen asemakaavan paikoitusalueen rakentamisen loppuselvitys ja talousarviomuutos

31 § Tuloveroprosentin vahvistaminen

32 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
33 § Hyvinvointijohtajan virkavaali
34 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
35 § Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 hyväksyminen
Kiitospuheenvuorot