2020 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » Kunnanhallituksen pykälähakemisto 2020

Khall 13.1.2020

 

3 § Henkilöstöjaoston valitseminen

4 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuosiksi 2020-2021

5 § Eroanomus luottamustoimesta
6 § Ikolan koulu / tarjous

7 § Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpaneminen

8 § Hyvinvointijohtajan viran vastaanottoilmoitus

9 § Sopimuksen purkaminen koskien oikeutta käyttää sopijaosapuolten järjestämiä perusopetuspalveluita
10 § Apulaisrehtorin nimikkeen muutos koulun johtajaksi

11 § Rakennusjärjestys

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

14 § Tositteiden hyväksyminen

 

Khall 3.2.2020

17 § Suomen Sininen Tie ry:n jäsenyyden irtisanominen
18 § Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille

19 § Kunnan edustajan valitseminen Yhyres-Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuosiksi 2020-2021

20 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

21 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2019 ja painopisteet

22 § Rakennusjärjestys

23 § Vuoden 2019 tonttikampanja/tilannekatsaus/tonttikampanjan jatko 2020

24 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

25 § 4H-yhdistyksen sopimuksen irtisanominen

26 § Markkinointistrategia/toimeenpanosuunnitelma

27 § Ilmoitusasiat

28 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

29 § Kunnanvaltuuston 23.1.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

 

Khall 17.2.2020
32 § Lapimäen yritysalueen kunnallistekniikka, urkakka 1.0 / urakoitsijan valinta

33 § Täyttölupa varhaiskasvatuksen opettajan toimeen

34 § Täyttölupa siivoojan toimeen

35 § Eroanomus luottamustoimista

36 § Ilmoitusasiat

37 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

38 § Etelä-Pohjanmaan liiton tilaama konsulttiselvitys: Väestömuutoksen taloudellisista vaikutuksista vuoteen 2030

 

Khall 9.3.2020

41 § "Kyröön Käräjät" -tapahtuman hallinnointi ja kunnan avustus seminaarille

42 § Vuoden 2019-2020 tonttikampanja / Peippoosen tonttikampanjan ehtojen täydentäminen

43 § Elinkeinopalvelut 2021 alkaen

44 § Uinninvalvoja-kassatyöntekijöiden nimikkeiden muuttaminen

45 § Täyttölupa kolmeen lähihoitajan toimeen

46 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi ja sairaanhoitajan toimen täyttölupa

47 § Yhyres-kehittämisyhdistyksen ry:n vetoomus asukaslukuvaatimuksen poistamiseksi Leader-ryhmien valintakriteereistä

48 § Lausunto pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa

49 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä

50 § Ilmoitusasiat

51 § Pöytäkirjojen ja viranhaltiapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 30.3.2020

54 § Täyttölupa perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimeen

55 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

56 § Eroanomus luottamustoimista

57 § Kulttuurisihteerin toimen muuttaminen kultturituottajan toimeksi ja toimen täyttölupa

58 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilinpäätöksessä

59 § Vuoden 2019 tilinpäätös

60 § Ajankohtaiskatsaus koronavirustilanteesta

61 § Erityistoimivallan käyttöönottaminen

62 § Kauppakirjan hyväksyminen / Valtaalan Plassi

63 § Kauppakirjan hyväksyminen / Lehmälä

64 § Kiinteistöä Saunaluhta koskeva tarjous

65 § Nuppulan kiinteistö / Tarjous

66 § Ikolan koulu / Tarjous

67 § Markkinointistrategia / Toimeenpanosuunnitelma / Tilannekatsaus ja työryhmän määräajan pidentäminen
68 § Rakennusjärjestys

69 § Ilmoitusasiat

70 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

71 § Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

 

Khall 14.4.2020

74 § Isonkyrön kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

75 § Yksinyrittäjien koronatuen myöntämisen organisointi

76 § Koronapandemian ajankohtaiskatsaus

77 § Yhteistoimintamenettelyt

 

Khall 20.4.2020

80 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

81 § Vapautusanomus kiinteistöverosta - Isonkyrön helluntaiseurakunta

82 § Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen

83 § Kyrön Voima Ry:n voimistelujaoston anomus väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuajan pidentämisestä

84 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

85 § Täyttölupa yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan

86 § Ilmoitusasiat

87 § Yhteistoimintamenettelyt

 

Khall 11.5.2020

90 § Muut asiat/ Vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsaus

91 § Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuus ja kustannukset

92 § Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelma

93 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

94 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2020

95 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

96 § Vapautusanomus kiinteistöverosta - Suomen Adventtikirkko

97 § Valtionavustus Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020-2021

98 § Nuorisovaltuuston uusi toimintasääntö

99 § Lakea Oy:n osakassopimus

100 § Ilmoitusasiat

101 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 1.6.2020

104 § Konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsaus

105 § Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelma

106 § Liikuntahallin loppuselvitys

107 § Ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan asettaminen / toimikunnan loppuraportti / hoivaosaston muutos ja laajennus

108 § Täyttölupa perusopetuksen teknisen työn opettajan virkaan

109 § Täyttöluvat ruokapalveluesimiehen ja ruokapalvelutyöntekijän toimiin

110 § Yhteistoimintamenettely / säästöt henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa

111 § Osavuosiraportti 1-3/2020 ja toimenpiteet sen johdosta

112 § Ilmoitusasiat

113 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

114 § Toimintasääntö vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Khall 15.6.2020
117 § Kunnanvaltuuston 27.5.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
118 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

119 § Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

120 § Erityistoimivallan käyttöönottaminen/erityistoimivallan lakkauttaminen

121 § Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet

122 § Ohje Sinisen Tien Ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2020

123 § Nuorisopalvelut/nuorisotilojen vuokraaminen

124 § Kauppakirjan hyväksyminen - Rye Rye Oy

125 § Markkinointistrategia/toimeenpanosuunnitelma

126 § Ilmoitusasiat

127 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

128 § Ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan asettaminen/toimikunnan loppuraportti/hoivaosaston muutos ja laajennus

 

Khall 10.8.2020
131 § Esitys Etelä-Pohjahmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudelle 2021-2023
132 § Kiinteistöjen PTS-toimenpideohjelma vuosille 2019-2025
133 § Isonkyrön Alapään Nuorisoseura ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

134 § Ilmoitusasiat
135 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 31.8.2020

138 § Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen

139 § Esitys uudeksi pientukimuodoksi Kyrönmaalaisille yrityksille sekä Yhyres-kehittämisyhdistyksen kuntarahoitus siirtymäkaudella

140 § Kirjastovirkailijan tehtävänkuvan ja tehtävänimikkeen muuttaminen kirjasto- ja kultuurisihteerin toimeksi

141 § Osavuosiraportti 1-6/2020 ja toimenpiteet sen johdosta

142 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsaus

143 § Täyttölupa/yksi lähihoitajan toimi

144 § Ilmoitusasiat

145 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

146 § Valtuutettujen lukumäärä

 

Khall 10.9.2020

149 § Esitys uudeksi pientukimuodoksi Kyrönmaanlaisille yrityksille sekä Yhyres-kehittämisyhdistyksen kuntarahoitus siirtymäkaudella

 

Khall 21.9.2020
149 § Sivistyspalveluiden ajankohtaisia asioita

150 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

151 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen - perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

152 § Isonkyrön Kotiseutuyhdistys ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

153 § Kunnanvaltuuston 10.9.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

154 § Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2021 alkaen

155 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

156 § Esitys pk-yritysten maakunnallisen omistajavaihdospalvelun jatkamisesta vuosina 2021-2023

157 § Vapaa-aikaohjaajan toimen tehtävänkuva ja täyttölupa

158 § Ilmoitusasiat

159 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 12.10.2020

162 § Täyttölupa perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimeen

163 § Täyttölupa perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimeen

164 § Siivoojan toimen perustaminen

165 § Hoivaosaston muutos ja laajennus / esisuunnitelmat

166 § Ilmoitusasiat

167 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

168 § Täyttölupa uimavalvoja-kassatyöntekijän toimeen

 

Khall 27.10.2020

171 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä

172 § Tuloveroprosenttien vahvistaminen

173 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

174 § Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen

175 § Kauppakirjan hyväksyminen

176 § Yksinyrittäjien koronatuen myöntämisen organisointi / loppuraportti

177 § Lausuntopyyntö Isonkyrön poistamisesta Pohjanmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksesta ja johtosäännöistä sekä loppuselvityksen periaatteista

178 § Tietoturvavastaavan nimeäminen

179 § Ilmoitusasiat

180 § Vesihuoltolaitoksen taksan korotus

 

Khall 23.11.2020

183 § Valtuutus asunto-osakkeen myyntiin

184 § Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen

185 § Eroanomus luottamustoimesta

186 § Jäsenen ja varajäsenen täydentäminen

187 § Isonkyrön Kotiseutuyhdistys ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta / laina-ajan jatkaminen

188 § Sopimus Isonkyrön kunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta

189 § Kunnanvaltuuston 12.11.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

190 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

191 § Ilmoitusasiat

192 § Vesihuoltolaitoksen ajankohtaiskatsaus

 

Khall 7.12.2020
195 § Osavuosiraportti 1-9/2020 ja toimenpiteet sen johdosta

196 § Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

197 § Jäsenen valitseminen Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon
198 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen

199 § Kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta

200 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

201 § Ilmoitusasiat
202 § Muut asiat