Tehostettu tuki

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Tehostetulla tuella tarkoitetaan oppilaalle annettavien tukimuotojen laadullista ja määrällistä tehostamista. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmien lisääntymistä. Oppilas siirtyy tehostettuun tukeen silloin, kun hän tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

 

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia yleisopetuksen tukimuotoja. Se sisältää mm. monimuotoista eriyttämistä, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, avustajapalveluja, erilaisia terapiamuotoja sekä opetuksen järjestämistä joustavissa opetusryhmissä. Tehostetun tuen toimenpiteet ovat oppilashuollollista, kaikille kuuluvaa toimintaa oppilaan parhaaksi. Sen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuvat kuitenkin entisestään kodin kanssa tehtävä yhteistyö, oppilashuoltoryhmän tuki sekä erityisopettajan rooli.

 

TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTYMINEN:

 

 

LOMAKKEET:

  • Pedagoginen arvio
  • Oppilashuoltolomake
  • Oppimisuunnitelma

 


 

Kun oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, vaan pärjää yleisen tuen keinoin, toimitaan seuraavasti: