Oppilashuolto

Jokaisella koululla kokoontuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettajat ja kuraattori, tarvittaessa luokanopettaja/-valvoja ja psykologi.

Oppilashuollosta vastaa apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö.

 

Kouluilla kokoontuvat myös oppilaan kasvun ja tuenryhmät ns. KOTR -ryhmät, jotka tukevat oppilaiden opiskelua ja kasvua.