Oppilashuolto

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Oppilashuolto

Oppilashuolto

Jokaisella koululla kokoontuu säännöllisesti oppilas-/opiskelijahuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettajat ja kuraattori, tarvittaessa luokanopettaja/-valvoja ja koulupsykologi.

Oppilashuollosta vastaa yläkoulun rehtori Satu Ruhkala.

 

Kouluilla kokoontuvat myös oppilaan kasvun ja tuenryhmät ns. KOTR -ryhmät, jotka tukevat oppilaiden opiskelua ja kasvua.