Oppilashuolto

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Oppilashuolto

Oppilashuolto

Jokaisella koululla kokoontuu säännöllisesti oppilas-/opiskelijahuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettajat ja kuraattori, tarvittaessa luokanopettaja/-valvoja ja koulupsykologi.