Kouluterveydenhuolto

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoito

 

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kaikkina muina päivinä paitsi keskiviikkoisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 11.00 – 12.00. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta puh: 044-754 1718. Voit myös soittaa/laittaa viestiä ja varata itsellesi ajan ellei vastaanottoaika sovi sinulle.  Viestiä voit lähettää myös sähköpostilla: essi.saarenpaa@seinajoki.fi.

 

Terveydenhoitaja suorittaa määräaikaistarkastukset peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset suoritetaan ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä opiskelijahuollosta vastaava lääkäri suorittaa lääkärintarkastuksen myöös lukion 2.luokkalaisille. Samalla kertaa lääkäri tekee ns. ARMEIJAN KUTSUNTATARKASTUKSEEN liittyvän tutkimuksen.  OBS. KUTSUNTATARKASTUS tehdään Isossakyrössä myös ulkopaikkakunnalta oleville opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee huolehtia itse heille määrätyistä lääkkeistä. Vain terveydenhoitajalta on saatavissa ensiapuluonteisesti esim. särkylääkettä koulupäivän aikana.

 

Mikäli sinulla oppilas/opiskelija tai oppilaan/opiskelijan huoltaja herää jotain kysyttävää tai huolta, ole yhteydessä tai tule käymään. Oli asiasi sitten iso tai pieni niin selvitetään se yhdessä.

 

Terveisin,

koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja

 

Psyykkari


Psyykkari työskentelee ensisijaisesti 5-luokkalaisten ja sitä vanhempien oppilaiden kanssa kouluilla luokissa ja välitunneilla ja tarvittaessa myös koulun ulkopuolella. Työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen ja jaksamisen tukeminen. Työskentely mukana koulun arjessa antaa mahdollisuuden oppilaalle luontevasti hakeutua juttelemaan psyykkarin kanssa.

Psyykkarin juttusille voi tulla koska vain. Tarvittaessa psyykkariin voi olla yhteydessä Wilma tai whatsapp viestillä tai soittamalla ja keskusteluun voi varata ajankin.

Huoltajana voit olla psyykkariin yhteydessä, jos sinulla herää huoli lapsen psyykkisestä voinnista.

 

Koulupsykologi

 

Koulupsykologipalvelut ovat siirtynet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

 

 

 Nuorisokuraattori

 

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa hänen erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.  Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen.

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

 

Tule juttelemaan, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

Ystävällisin terveisin

Kuraattori Leena Valli

puh. 050 444 4081