Kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

KERHOTOIMINTA

 

Kaikissa Isonkyrön peruskouluissa järjestetään oppilaille kerhotoimintaa. Kerhotoiminta on vapaa-ajan toimintaa, joka tukee kodin ja koulun yhteistyötä sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Kerhotoimintaa voivat järjestää opettajat, avustajat, koulun sidosryhmien edustajat (esim. toimintaterapeutti) tai muut toimijat. Kerhotoiminta on kaikille oppilaille suunnattua vapaaehtoista ohjattua toimintaa. Se voi olla myös yksi tukimuoto tehostettua tai erityistä tukea saavalle oppilaalle (esim. motoriikkakerho).

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

  • Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
  • Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
  • Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa huolehditaan toimintaympäristön turvallisuudesta ja siitä, etteivät lapset joudu kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1. – 9. VUOSILUOKILLA

 

Aamu- ja iltapäivähoito on kunnan järjestämää perusopetuksen oppilaille tarkoitettua ohjattua toimintaa. Huoltajilla on mahdollisuus tarvittaessa hakea lapselleen oikeutta osallistua kunnan järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan aikana, sekä esikouluaikana, mikäli ryhmissä on ollut tilaa. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla eli Keskustan, Kylkkälän ja Valtaalan kouluilla. Toiminnan ohjaamisesta vastaavat koulujen koulunkäynninohjaajat.